Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Łączą siły, by pozbyć się niebezpiecznych odpadów

Autor: w dniu 2024-02-27

Instytucje łączą siły, by pozbyć się niebezpiecznych odpadów. Podpisano porozumienie pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska a Miastem Tarnowskie Góry.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach i Miasto Tarnowskie Góry połączą siły w celu pozbycia się odpadów niebezpiecznych z terenu zdegradowanego po Zakładach Chemicznych "Tarnowskie Góry". To kolejny krok zmierzający do likwidacji tarnogórskiej bomby ekologicznej.

-Deklaracja współpracy mówi między innymi o wymianie wiedzy eksperckiej, współdziałaniu przy pozyskiwaniu pieniędzy czy opracowaniu dokumentacji, a zdobycie narzędzi, które pozwolą nam na usunięcie odpadów z terenów Skarbu Państwa i prywatnych walczyliśmy od wielu lat. W końcu w zeszłym roku weszła w życie ustawa (tzw. ustawa o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych). Pracowało nad nią także nasze miasto. Zgodnie z nią to gmina  odpowiada za usunięcie odpadów. Musieliśmy zdobyć prawo do pracy na tych terenach – mówi Ewa Kulisz, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta w Tarnowskich Górach.

Jakie działania należy podjąć w najbliższym czasie? Zagadnienie jest złożone.

-Teraz czas na pozyskanie pieniędzy, ocenę stanu środowiska oraz opracowanie projektu planu poprawy środowiska, potem pieniędzy na usuwanie odpadów – trzeba na to zdobyć – wedle naszych szacunków – około 250 milionów złotych. Ustawa mówi, że będą pochodziły z KPO. Uruchomienie tych funduszy to duża radość dla naszego miasta i realna szansa, że za 5-6 lat miasto zyska do zagospodarowania kilkadziesiąt hektarów gruntu – dodaje Kulisz.

Porozumienie między Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, a samorządem jest krokiem milowym na drodze do zabezpieczania odpadów niebezpiecznych z terenów byłych zakładów chemicznych i przywrócenia ich do ponownego wykorzystania. Zabezpieczenie środków finansowych na ten cel powinno być kwestią czasu.