Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Marszałkowski Budżet Obywatelski. Ruszył nabór wniosków

Autor: w dniu 2023-04-18

Od północy 18 kwietnia można składać propozycje zadań w V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Wnioski przyjmowane są do 16 maja br. za pośrednictwem generatora eBO. Do dyspozycji mieszkańców jest 5 mln złotych.

Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego to pewnego rodzaju konsultacje społeczne. Mieszkańcy regionu mogą dzięki niemu współdecydować o wydatkowaniu środków z budżetu Województwa Śląskiego. W tym roku do dyspozycji zgłaszających jest kwota 5 milionów złotych. Środki przeznaczone są na realizację zadań, które podzielono na dwie pule: EKO (3,5 mln zł) oraz REGIO (1,5 mln zł). Nabór potrwa do do 16 maja.

Aby zgłosić zadanie, należy wypełnić formularz za pomocą generatora eBO. Do formularza należy dołączyć listę poparcia, a w przypadku zadań inwestycyjnych lub infrastrukturalnych lub w przypadku wskazania konkretnej lokalizacji, również zgodę władającego obiektem lub terenem na realizację zadania (wg przyjętego wzoru).

Do dyspozycji mieszkańców regionu w tym roku jest 5 mln złotych. Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach MBO zostały podzielone są na dwie pule: EKO (3,5 mln zł) oraz REGIO (1,5 mln zł).

Środki z puli REGIO zostały podzielone na poszczególne podregiony:

 • powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała (15%): 225 000,00 zł,
 • powiaty bieruńsko-lędziński, pszczyński oraz miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy (15%): 225 000,00 zł,
 • powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory (16%): 240 000,00 zł,
 • powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice (15%): 225 000,00 zł,
 • miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze (13%): 195 000,00 zł,
 • powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu Częstochowa (11%): 165 000,00 zł,
 • powiaty: będziński, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec (15%): 225 000,00 zł.

Przy zgłaszaniu zadania należy uwzględnić min. następujące zasady:

 • zadania inwestycyjne w tej edycji należy zgłaszać wyłącznie w puli EKO, na mieniu województwa, a ich koszt ma być mniejszy bądź równy 1.000.000 zł;
 • zadania nieinwestycyjne (kursy, szkolenia, warsztaty) należy zgłaszać wyłącznie w puli REGIO, a ich wartość ma się mieścić w przedziale 20.000 zł- 100.000 zł;
 • zadanie zgłasza mieszkaniec województwa ;
 • jeśli wskazano lokalizację gdzie będzie realizowane zadanie – należy dołączyć zgodę władającego terenem. Formularz zadania, zgoda oraz lista poparcia ma być zgodna z zatwierdzonym wzorem;
 • w tej edycji zarówno w puli EKO jak i REGIO wystarczy 50 podpisów osób popierających dane zadanie. Jednak dobrą praktyką jest, aby lista poparcia była nieco dłuższa (przydatne w sytuacji gdy np. coś niewyraźnie się zeskanuje);
 • przed zgłoszeniem zadania należy sprawdzić czy zostały załączone prawidłowe i kompletne załączniki – dotyczy to zwłaszcza zgody i listy poparcia.

W przypadku dodatkowych pytań należy kontaktować się z pracownikami Departamentu Inwestycji i Projektów Regionalnych: 32 77 40 559, 32 77 40 672,32 77 40 801. Więcej informacji na temat Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.