Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Modernizacja stacji Sosnowiec Główny. Będą zmiany w komunikacji

Autor: w dniu 2024-06-30

Na stacji Sosnowiec Główny dobudowany zostanie dodatkowy peron, a istniejące dostosowane zostaną do obsługi wszystkich podróżnych. Zaplanowane prace wymagają zmian w komunikacji. Efektem dużej i ważnej inwestycji na linii Będzin – Katowice będzie zwiększenie dostępu do kolei oraz usprawnienie podróży w aglomeracji.

Od początku czerwca maszyny, w tym koparki i wiertnica, pracują na stacji Sosnowiec Główny. Wykonawca zdemontował ok. 3 km starych torów. Jednocześnie gromadzi materiały pod budowę nowych torów – w samej stacji Sosnowiec zwieziono 25 tys. ton tłucznia. W najbliższych dniach zaczną się roboty przy przebudowie przejścia podziemnego. W pierwszej kolejności wyburzony zostanie jeden segment przejścia. W jego miejscu będzie wybudowany nowy segment umożliwiający montaż windy i schodów na nowy peron nr 3.

Budowa dojścia do peronu nr 3 wraz z klatką schodową wymaga zmian w komunikacji. Od 2 lipca dojście do stacji Sosnowiec Główny od strony ul. Kilińskiego zostanie zamknięte. Dostęp do peronów będzie możliwy przejściem podziemnym od ul. 3 Maja i wydłużoną o 1 km drogą z ul. Kilińskiego przez ul. Piłsudskiego. Zmiany będą obowiązywały do 2 października. Informacje o zmianach dostępne są w formie plakatów na stacjach i przystankach, na Portalu Pasażera, w mediach społecznościowych oraz na stronie dedykowanej inwestycji – www.slaskienatorach.pl.

Efektem prac na stacji Sosnowiec Główny będzie lepszy i bardziej komfortowy dostęp do pociągów z przebudowanych dwóch peronów. Wybudowany zostanie też dodatkowy, trzeci peron, który będzie wyposażony w wiatę, ławki, oświetlenie i nagłośnienie. Orientację w podróży ułatwią tablice, zegary i wyświetlacze z informacją o pociągach. Na peron będą prowadziły schody i winda, umożliwiająca komunikację wszystkim podróżnym, także z ograniczoną możliwością poruszania się.

Na całej linii kolejowej Będzin – Sosnowiec – Katowice Szopienice Południowe widać zaawansowane roboty. Wyłączona z obsługi stacja Będzin jest przebudowywana i docelowo pozostanie wyłącznie stacją towarową. Przy ul. Chemicznej powstaje nowy przystanek Sosnowiec Środula wraz z podziemnym przejściem pieszo-rowerowym. W stacji Sosnowiec położono fundamenty pod nową nastawnię, z której dyżurni będą dbali o bezpieczne prowadzenie ruchu. Na katowickim odcinku tej inwestycji w zdemontowano konstrukcję wiaduktu kolejowego przebiegającego nad modernizowaną linią. Obecnie budowane są nasypy przy obiekcie pod dodatkową parę torów. Wykonawca pracuje przy budowie mostu nad rzeką Rawą. W sąsiedztwie planowanego przystanku Katowice Morawa budowany jest mur oporowy, który docelowo podtrzyma nasyp i nowy peron. Rozpoczęcie prac związanych z budową nowego przystanku Katowice Morawa planowane jest w I kwartale 2025 r.

Na trasie od Będzina przez Sosnowiec do Katowic Szopienic Południowych dobudowane zostaną dwa tory. Rozdzielenie ruchu aglomeracyjnego i dalekobieżnego wpłynie na zwiększenie przepustowości – będzie mogło kursować więcej pociągów. Lepszy dostęp do kolei zapewnią dwa nowe przystanki Sosnowiec Środula (ul. Chemiczna) i Katowice Morawa (ul. Morawa). Przebudowane będą perony na stacji Sosnowiec Główny, gdzie powstanie też dodatkowy peron. Wszystkie obiekty służące podróżnym zostaną przystosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Zwiększy się bezpieczeństwo, dzięki przebudowie obiektów inżynieryjnych (mostów i wiaduktów).

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują roboty budowlane na odcinku linii kolejowej Będzin – Katowice Szopienice Płd. Prace są przewidziane w latach 2023 – 2027. Wartość zadania to 785 mln zł netto.

Foto i źródło: PKP PLK