Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Niebezpieczne odpady na autostradzie

Autor: w dniu 2023-07-28

Funkcjonariusze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach skontrolowali transport na A4. Wówczas okazało się, co jest przewożone w ciężarówce.

W trakcie wykonywania czynności na drodze A4 w Mysłowicach funkcjonariusze ze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego ujawnili transport niebezpiecznych odpadów, które nie zostały odpowiednio zgłoszone w systemie.
Stwierdzono również, że zadeklarowane dane nie były zgodne ze stanem faktycznym. Potwierdzały to przedstawione przez kierującego dokumenty. Wprowadzanie poprawnych danych oraz ich aktualizowanie jest wymagane do prawidłowego przewozu towarów według przepisów ustawy SENT.
W trakcie rewizji funkcjonariusze ustalili, że przewożone odpady nie są jednolite, jak zostało to przedstawione w dokumentach wymaganych do przewozu odpadów. Zarówno w zgłoszeniu SENT, jak i w dokumentach przewozowych, towar opisany był jako jednolity. Oznaczono go jako tworzywo sztuczne oraz guma, które mogą być poddane recyklingowi.
Podczas rewizji mundurowi wykryli opakowania z oznaczeniami informującymi o materiałach niebezpiecznych, a taki towar posiada odrębny kod odpadu i jest traktowany jako niebezpieczny. Ponadto nie może zostać on poddany bezpośrednio recyklingowi bez uprzedniego specjalnego oczyszczenia.
W trakcie kontroli funkcjonariusze także zweryfikowali, że podmiot odbierający nie posiada wymaganych wpisów do rejestru w bazie danych odpadów. Taki wpis upoważnia do przetwarzania powyższego rodzaju odpadu.
Funkcjonariusze wezwali na miejsce Inspektorów z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z Katowic. W wyniku oględzin oraz wstępnych badań potwierdzili oni przypuszczenia funkcjonariuszy ze ŚUCS. Przewożone odpady zostały błędnie zaklasyfikowane.
Sprawa została przekazana Małopolskiemu Urzędowi Celno-Skarbowemu oraz Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Krakowie.