Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Nowa zielona przestrzeń w śródmieściu Katowic

Autor: w dniu 2024-04-22

W centrum Katowic, pomiędzy ulicami Gawliny, Kubiny, Kominka i Lisieckiego powstanie nowy skwer. Projekt pn. "Zielona oaza w Śródmieściu", zostanie zrealizowany w ramach katowickiego Budżetu Obywatelskiego.

Władze miast coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że zazielenianie przestrzeni ma duże znaczenie. W Katowicach to sami mieszkańcy mają możliwość podejmowania decyzji w zakresie zmian.

– Mieszkańcy, np. poprzez Budżet Obywatelski czy Zielony Budżet miasta Katowice wskazują nam lokalizacje, gdzie w ich opinii przydałoby się więcej zieleni. "Zielona oaza" jest jednym z takich projektów, który w głosowaniu w ramach jednej z poprzednich edycji BO otrzymał ponad pół tysiąca głosów mieszkańców Śródmieścia – mówi prezydent Katowic Marcin Krupa.

Do realizacji zadania, na które KZGM ma zabezpieczone prawie 181 tys. zł zgłosiło się 7 wykonawców. Oferty opiewają na kwoty od nieco ponad 170,5 tys. zł do przekraczających 450 tys. zł. Oferty złożone w przetargu przejdą teraz proces weryfikacji formalno-merytorycznej, w wyniku której zostanie wybrany wykonawca zadania. Po podpisaniu z nim umowy będzie on miał 60 dni na realizację inwestycji, co oznacza, że nowa przestrzeń zostanie udostępniona mieszkańcom jeszcze w te wakacje.

Nowe rośliny oraz miejsca dla owadów i ptaków

Najpierw wybrany w przetargu wykonawca będzie miał za zadanie wykonać prace rozbiórkowe – usunąć istniejącą nawierzchnię asfaltową boiska oraz zlikwidować ścieżki szutrowe. Następnie wykonane zostaną chodnik i plac oraz nowe ścieżki z nawierzchni naturalnej mineralnej, która musi być także przepuszczalna. Na miejscu zamontowane zostaną hotele dla owadów i budki lęgowe dla ptaków. Nie zabraknie też zieleni, zakres prac obejmuje zasadzenie prawie 900 sztuk roślin – krzewów i bylin, a całość dopełni zasiany trawnik o powierzchni 664 m2. Na skwerze zamontowane zostaną również lampy solarne, co pozytywnie wpłynie na poczucie bezpieczeństwa użytkowników tej przestrzeni po zmroku.

Budżet Obywatelski pomaga zazieleniać miasto

W ubiegłym tygodniu zakończył się nabór wniosków do XI edycji Budżetu Obywatelskiego i V edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice. Łącznie mieszkańcy zgłosili 565 wniosków: 313 do Budżetu Obywatelskiego oraz rekordowe 252 do Zielonego Budżetu. Obecnie trwa analiza zgłoszonych zadań. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: bo.katowice.eu.

– Budżet Obywatelski i Zielony Budżet to dla nas ważny głos mieszkańców. Takie zadania wykonujemy z wielką przyjemnością, ponieważ płyną one z konkretnych potrzeb lokalnych społeczności i przyczyniają się do bardziej atrakcyjnego wizualnie otoczenia naszych budynków. To oczywiście pozytywnie wpływa na jakość życia mieszkańców, którzy za progiem własnego domu mają piękną przestrzeń – podkreśla Marcin Gawlik, dyrektor KZGM Katowice.

Fot. KAW

KZGM zazielenia otoczenie budynków

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach również dba o to, aby przestrzeń wokół budynków znajdujących się w jego zasobie była estetyczna. Dlatego sukcesywnie realizuje kolejne przetargi, które mają upiększać ich otoczenie. W niedługim czasie miejscem robót będzie skwer przy ul. Katowickiej 44. KZGM wybrał wykonawcę, który zajmie się jego modernizacją. Obecnie skwer jest niewielką przestrzenią z kilkoma drzewami i dwoma zniszczonymi ławkami. W ramach zadań wykonawca najpierw przeprowadzi prace rozbiórkowe istniejących chodników, wysepek przystankowych, obrzeży i krawężników. Zdemontowane muszą zostać też dwie istniejące ławki.

Po remoncie skwer o powierzchni 772 m2 będzie miejscem, gdzie mieszkańcy będą mogli przyjść i odpocząć wśród zieleni. Na miejscu pojawią się meble miejskie, w tym cztery ławki, dwa stojaki na rowery, kosze na śmieci oraz nowe słupki uliczne. Przeprowadzone zostaną także prace związane z pielęgnacją zieleni, np. przycinanie drzew liściastych. Zasadzone zostaną nowe drzewa liściaste, krzewy, byliny i rośliny cebulowe oraz założony trawnik dywanowy. Na skwerze pojawią się także zielone ekrany złożone z pojedynczych paneli o wymiarach 180 cm x 120 cm, które będą obrośnięte bluszczem. Ponadto dotychczasowy chodnik zostanie całkowicie rozebrany, a w jego miejscu zostanie wykonane nowe koryto, a na nim ułożony chodnik.

Spośród 4 ofert, które zostały złożone w postępowaniu przetargowym, komisja wybrała tę złożoną przez firmę MET Michał Piekarz. Jej wartość to nieco ponad 213 tys. zł. Wykonawca będzie miał dwa miesiące od podpisania umowy na zrealizowanie prac.