Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Od niedzieli utrudnienia na S86 w Katowicach

Autor: w dniu 2024-06-29

W niedzielę, 30 czerwca zmieniona zostanie organizację ruchu na S86 w rejonie wiaduktów w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach. Wykonawca działający na zlecenie GDDKiA wyłączy z użytkowania lewe pasy drogi ekspresowej, co pozwoli rozpocząć budowę przejazdów technicznych pomiędzy jezdniami. W kierunku Sosnowca dostępne będą dwa pasy ruchu oraz dodatkowy na jezdni zbiorczo-rozprowadzającej, a w kierunku na Tychy dwa pasy. Budowa przejazdów technologicznych powinna potrwać nie dłużej niż dwa tygodnie.

GDDKiA jest na końcowym etapie uzgadniania organizacji ruchu dla pojazdów korzystających zarówno z drogi ekspresowej, jak i ul. Bohaterów Monte Cassino oraz komunikacji zbiorowej.

Harmonogram rozpoczęcia przebudowy wiaduktów uzależniony jest od zatwierdzenia organizacji ruchu na czas trwania prac budowalnych. Następnym etapem, po wykonaniu przejazdów technologicznych, będzie budowa tymczasowej kładki dla pieszych. Ten etap prac powinien potrwać około trzech tygodni, a jego realizacja zapewni mieszkańcom możliwość pieszego przemieszczania się nad S86 w czasie wyłączenia wiaduktów z eksploatacji oraz pozwoli na przebudowę urządzeń kolidujących z rozbiórką istniejących wiaduktów (między innymi kabli elektroenergetycznych średniego napięcia). Dopiero wtedy firma przystąpi do rozbiórki wiaduktów nad jezdniami S86 oraz wybudowania w ich miejscu nowych obiektów. Jeśli nie zajdą nieprzewidziane okoliczności, całość prac powinna zakończyć się w grudniu przyszłego roku.

W czasie przebudowy wiaduktów, w zależności od etapu prac, będą wprowadzane kolejne zmiany organizacji ruchu. Co ważne, wykonawca dąży do tego, aby w miarę możliwości na każdym z etapów, kierowcy na drodze ekspresowej mieli do dyspozycji po dwa pasy w każdym z kierunków. Dla zmotoryzowanych użytkowników ul. Bohaterów Monte Cassino zostaną przygotowane objazdy. Komunikacja zbiorowa będzie dojeżdżała do nowych przystanków przy rozebranym wiadukcie, a pasażerowie przejdą nad S86 wykorzystując wybudowaną w tym celu kładkę dla pieszych.

Wykonawca zobowiązał się tak prowadzić prace, aby ich czas był możliwie najkrótszy. Wszelkie prace skutkujące koniecznością poprowadzenia ruchu między jezdniami S86 poprzez przejazdy technologiczne powinny trwać w okresie wakacyjnym, czyli od 1 lipca do 31 sierpnia, a po tym terminie jeszcze maksymalnie przez 60 dni.

Przebudowywane obiekty składają się z dwóch niezależnych wiaduktów służących do przeprowadzenia dwujezdniowej ul. Bohaterów Monte Cassino wraz z ciągiem pieszym i rowerowym nad drogą ekspresową S86 (al. Roździeńskiego) oraz przylegającej kładki technologicznej, na której umieszczono rurociąg. Nowe wiadukty będą miały niemal identyczne parametry, jak poprzednie obiekty wybudowane w latach 80. XX wieku. Ich długość wyniesie blisko 85 m, a szerokość pojedynczego obiektu – 14,2 m. Konstrukcję wiaduktu stanowić będzie czteroprzęsłowy układ wykonany z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu T. Przebudowa wiaduktów spowodowana jest ich złym stanem technicznym i dużym stopniem zużycia konstrukcji.

W lutym 2024 r. GDDKiA podpisała z firmą Primost Południe umowę na przebudowę wiaduktów nad S86. Wartość umowy to blisko 25 mln zł. Czas realizacji inwestycji to 22 miesiące od daty podpisania umowy.

Foto i źródło: GDDKiA Katowice