Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Orliki do modernizacji. Rozstrzygnięto kolejną edycję programu

Autor: w dniu 2024-02-29

Orliki do remontu. Modernizację boisk zapowiedział minister sportu i turystyki Sławomir Nitras. W rejestrze obiektów sportowych są również te znajdujące się w województwie śląskim.

Minister sportu i turystyki Sławomir Nitras rozstrzygnął Program modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko – Orlik 2012" – edycja 2023. Dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 75 mln zł zmodernizowane zostaną 293 Orliki, wśród nich te znajdujące się w województwie śląskim.

Orliki do modernizacji – samorządy z większymi dofinansowaniami

Rozstrzygnięcie programu to jedno, drugą kwestią jest decyzja o podwyższeniu dofinansowania dla wnioskodawców, co przyspieszy proces modernizacji obiektów sportowych. Do tej pory w ramach Programu modernizacji Orlików samorządy mogły ubiegać się o dofinansowanie na poziomie 33%, 50% lub 70% w zależności od ich poziomu zamożności. Wprowadzone teraz zmiany polegają na likwidacji najmniej atrakcyjnego progu dofinansowania (33%), co sprawia, że samorządy będą miały większe możliwości realizacji swoich planów modernizacyjnych, co w efekcie przełoży się na poprawę jakości i funkcjonalności Orlików.

– Podjąłem decyzję o podwyższeniu poziomu dofinansowania dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na poziomie 33% do poziomu 50%. Ta zmiana z pewnością przyspieszy proces modernizacji Orlików, co przyniesie wymierne korzyści dla społeczności lokalnych i odciąży budżety samorządów – mówi minister sportu i turystyki Sławomir Nitras.

Fot. Ministerstwo sportu i turystyki

Wspomniana zmiana będzie również dotyczyć nowej, tegorocznej edycji programu, do której nabór ruszy niebawem. Tymczasem pewne jest, że w ramach ubiegłorocznej edycji programu zmodernizowane będą 293 obiekty. Rozdysponowano kwotę ponad 75 milionów złotych. Pozwoli to na modernizację 293 kompleksów sportowych Orlik, wśród nich te w Orzeszu, Miasteczku Śląskim, Jasienicy, Knurowie,Krzyżanowicach, Łodygowicach, Myszkowie, Nędzy, Pszczynie, Ujsołach, Rudzie Śląskiej, Szczekocinach czy Sosnowcu (w ramach jednego wniosku może powstać kilka Orlików), a realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2024-2025.

– Wprowadzony ponad dekadę temu Program budowy Orlików był przełomowy dla rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w Polsce. Umożliwił dostęp do wysokiej jakości obiektów sportowych dla społeczności lokalnych na terenie całego kraju. Do dziś Orliki stanowią jeden z fundamentów aktywnego trybu życia dla wielu Polaków. Z tego też powodu podejmujemy działania w celu przywracania im pełnej funkcjonalności – podkreśla minister Nitras.

Orliki powstały na terenie całej Polski – zarówno w dużych aglomeracjach, jak i małych gminach. To obiekty budowane i modernizowane z myślą o potrzebach wszystkich samorządów. Orliki znacząco wpłynęły na poprawę warunków uprawiania sportu w Polsce, integrując lokalne społeczności.

Cele programu

Celem Programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko – Orlik 2012" jest poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.

Dofinansowaniem w ramach Programu mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące remontu, przebudowy lub modernizacji istniejącego obiektu sportowego, w tym w szczególności:

  • naprawa/wymiana nawierzchni boisk sportowych,
  • modernizacja oświetlenia,
  • modernizacja ogrodzenia wraz z piłkochwytami,
  • modernizacja istniejącego lub budowa nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego.