Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Piekary Śląskie: Dofinansowanie na odnawialne źródła energii. Trwają spotkania informacyjne

Autor: w dniu 2023-06-05

Prezydent Miasta Piekary Śląskie zaprasza na cykl spotkań informacyjnych dla mieszkańców zainteresowanych dotacją – grantem na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii. W projekcie grantowym miasto będzie aplikować o kwotę w wysokości 17 mln zł, zaś dofinansowanie dla mieszkańców może sięgnąć nawet 85% wartości.

Pierwsze ze spotkań odbyło się 1 czerwca w Ośrodku Kultury "Andaluzja". Najbliższe odbędzie się jutro, 6 czerwca. Kiedy kolejne? Harmonogram poniżej:

 • 6.06.2023 r. (wtorek), godz. 18.00 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, ul. Rycerska 15a,
 • 7.06.2023 r. (środa), godz. 18.00 – Akademicki Zespół Szkół, ul. Gimnazjalna 24,
 • 9.06.2023 r. (piątek), godz. 18.00 – Miejski Dom Kultury filia w Kozłowej Górze, ul. Tarnogórska 49.

Dla kogo jest projekt?

Z dofinansowania – grantu może skorzystać osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego położonego na terenie Gminy Piekary Śląskie, która dopiero planuje inwestycję.

W przedmiotowym projekcie nie są brane pod uwagę dochody grantobiorców. Mieszkaniec finansuje inwestycję z własnych środków, a następnie otrzymuje częściową refundację poniesionych kosztów.

Energia cieplna i elektryczna wytworzona w instalacjach OZE zainstalowanych w ramach projektu musi być zużywana wyłącznie na potrzeby własne gospodarstw domowych (cele socjalno-bytowe) i nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej w jakiejkolwiek formie.

Dofinansowanie – Grant do 85% zwrotu kosztów udzielane będzie na zakup i montaż instalacji OZE na terenie Gminy Piekary Śląskie w postaci:

 • instalacji fotowoltaicznej (paneli fotowoltaicznych) przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej
 • powietrznej pompy ciepła do c.o. i c.w.u. przeznaczonej do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • gruntowej pompy ciepła do c.o. i c.w.u. przeznaczonej do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • magazynu energii elektrycznej dla nowych lub istniejących instalacji fotowoltaicznych do magazynowania produkowanej energii elektrycznej
 • systemu zarządzania energią

dla mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy skorzystają z projektu pn. "Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Piekary Śląskie".

Nabór chętnych ruszy w czerwcu 2023 r. W projekcie grantowym Gmina Piekary Śląskie będzie aplikować o dofinansowanie w wysokości 17 mln zł, a całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie organizowanym przez Instytucję Organizującą Nabór – Zarząd Województwa Śląskiego wynosi 169.697.125,00 zł. Projekt będzie realizowany pod warunkiem otrzymania przez Gminę Piekary Śląskie dofinansowania.

Na co przeznaczone będą granty?

Granty będą przeznaczone na zakup i montaż:

 • instalacji fotowoltaicznej (paneli fotowoltaicznych) – 5 000 zł /kWp, do 50 tys. zł,
 • powietrznej lub gruntowej pompy ciepła do c.o. oraz c.w.u. – 70 tys. zł,
 • magazynu energii elektrycznej (dla instalacji fotowoltaicznych) – 35 tys. zł,
 • systemu zarządzania energią – 2 tys. zł.

Gdzie pytać o szczegóły?

Urząd Miasta Piekary Śląskie
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa
Referat Ochrony Środowiska, pokój 102, ul. Bytomska 92
tel. 32 393 93 96

Projekt będzie realizowany przez Gminę Piekary Śląskie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 Priorytet X Fundusze Europejskie na transformację, Działanie 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.