Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Piekary Śląskie: wzrosną ceny za wodę i ścieki

Autor: w dniu 2023-12-20

Wzrosły, jak poinformował wiceprezydent Piekar Śląskich Krzysztof Turzański, ceny zakupu wody od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów. Wraz z tymi podwyżkami zaszły też zmiany w cenniku dla odbiorców w Piekarach Śląskich. Te będą obowiązywać od jutra, 21 grudnia.

Od 21 grudnia 2023 r. na terenie Piekar Śląskich zaczną obowiązywać nowe ceny wody i ścieków. Zgodnie z decyzją wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – informuje piekarski magistrat – zatwierdzona została nowa taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Piekary Śląskie na okres 3 lat.

Wzrosną ceny za wodę i ścieki w Piekarach Śląskich

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z zapisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, decyzją nr KTW.70.254.2023 w dniu 4.12.2023 r. zdecydowało – jak czytamy w oficjalnym komunikacie piekarskiego magistratu – o skróceniu okresu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie na terenie gminy Piekary Śląskie, zatwierdzonej decyzją z dnia 2 kwietnia 2021 r., znak GL.RZT.70.73.2021, oraz zatwierdziło taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Piekary Śląskie.
Nowe stawki opłaty za wodę obowiązujące od 21 grudnia 2023 r.:
W pierwszym roku – 7,87 zł za m³.
W drugim roku – 7,93 zł za m³.
W trzecim roku – 8,16 zł za m³.
Nowe stawki opłaty za odprowadzanie ścieków obowiązujące od 21 grudnia 2023 r.:
W pierwszym roku – 11,61 zł za m³.
W drugim roku – 12,46 zł za m³.
W trzecim roku – 13,26 zł za m³.

Powodem zmiany cennika jest, jak informuje wiceprezydent Piekar Śląskich Krzysztof Turzański, wzrost cen hurtowego zakupu wody od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, wzrost kosztów wynagrodzeń, energii elektrycznej oraz odsetek od kredytów.