Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Podpisano umowę na modernizację Kanału Regatowego w Parku Śląskim

Autor: w dniu 2023-01-18

Rewitalizacja Kanału Regatowego przewidziana jest w dwóch etapach. Pierwszym z nich jest remont nabrzeży wraz z odmuleniem kanału oraz wymiana mostków wraz z remontem wyspy. Drugi etap będzie przewidywał nasadzenia roślin oraz rewitalizację alejek dojazdowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Projekt zostanie zrealizowany w ciągu następnych 2 lat.

Pierwszy etap obejmuje remont nadbrzeży wraz z odmuleniem dna kanału oraz wymianą mostków i remontem wyspy. Drugi etap przewiduje nasadzenia roślinności oraz rewitalizację alejek dojazdowych i otaczających miejsc wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Pierwotnie planowano, że na ten cel zostanie przeznaczone z programu Jessica 11,236 mln zł brutto, ale dopiero w trzecim postępowaniu wpłynęły 2 oferty – najtańsza opiewa na kwotę 17,16 mln zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm z Wrocławia: PBW Inżynieria i "Probudowa" Sp. z o.o. W ramach inwestycji wyremontowane zostaną kładki wiodące do wyspy i sama wyspa, w ten sposób, że dostęp do wyspy będą miały również osoby niepełnosprawne.

W tym celu zostanie zamontowana winda. Kanał będzie żeglowny, tzn. że będzie z niego można przepłynąć do Dużego Stawu, a zatem na te akweny powrócą kajaki i łódki.

Termin wykonania: I etap – 90 dni od podpisania umowy z wybranym wykonawcą, na który składa się przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej.

II etap to roboty budowlane i nasadzenia w terminie  270 dni od przekazania placu budowy. Następnie w odrębnym postępowaniu zostanie wyłoniony wykonawca  remontu otoczenia Kanału Regatowego.

Źródło: Urząd Marszałkowski


Komentarze

Co o tym sądzisz?

Twój adres e-mail nie zostanie upubliczniony.Wymagane pola oznaczone są *.