Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Połączenie kolejowe z Bytomia do Rudy Śląskiej i Zabrza? Trwa opracowywanie dokumentacji

Autor: w dniu 2024-03-14

Czy podróżni będą mogli podróżować z Bytomia do Rudy Śląskiej i Zabrza? W planach jest szereg prac. Zagadnienie omawiano podczas spotkania w budynku bytomskiego magistratu.

Budowa ok. 6-kilometrowego odcinka torów oraz modernizacja istniejącego ok. 3-kilometrowego torowiska, przebudowa i budowa obiektów infrastruktury kolejowej, budowa wiaduktów, dwóch łącznic i przystanków kolejowych. To najważniejsze roboty, jakie trzeba będzie zrealizować, aby odbudować połączenie kolejowe z Bytomia do Rudy Śląskiej Chebzia i Zabrza.

Połączenie kolejowe z Bytomia do Rudy Śląskiej i Zabrza – czy powstanie?

Czy istnieją szansę na realizację inwestycji kolejowej, która umożliwiłaby podróż z Bytomia do Rudy Śląskiej Chebzia i Zabrza? O dokumentacji projektowej nowego połączenia kolejowego na terenie miasta rozmawiali podczas spotkania w Urzędzie Miejskim w Bytomiu zastępca prezydenta Bytomia Michał Bieda, naczelnicy wydziałów, kierownicy MZDiM z przedstawicielami PKP PLK oraz wykonawcy projektu, specjaliści opracowujący dokumentację projektową z konsorcjum firm: Mosty Katowice Sp. z o.o. i Arcadis Sp. z o.o.

– Bytom stanie się ważną stacją Kolei Metropolitalnej. Modernizacja linii kolejowej nr 131, czyli popularnej Magistrali Węglowej, linii kolejowej nr 132 oraz budowa połączenia do Rudy Śląskiej, Zabrza oraz możliwość dojazdu pociągiem do Pyrzowic z pewnością poprawi ofertę komunikacji publicznej w naszym regionie – mówi zastępca prezydenta Bytomia Michał Bieda. – Mieszkańcy oczekują szybkich i wygodnych połączeń kolejowych między miastami Metropolii. W Bytomiu planujemy również budowę trzech centrów przesiadkowych, przy stacjach kolejowych, dzięki którym podróż transportem publicznym będzie jeszcze wygodniejsza – podkreśla wiceprezydent Michał Bieda.

Fot. Hubert Klimek

Jakie prace będą konieczne do wykonania, aby odtworzyć połączenie kolejowe?

Projekt "Prace na liniach kolejowych nr 189 i 132 oraz budowa nowych łącznic Kuźnica – Bytom Bobrek Wschodni w celu stworzenia nowego połączenia Ruda Chebzie/Zabrze – Bytom, w tym budowa nowych p.o. Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzańska" realizowany w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2029 roku" zakłada budowę ok. 6 km torów i modernizację ok. 3-kilometrowego odcinka torowiska, a także budowę potrzebnych łącznic, przystanku w Bytomiu przy ul. Zabrzańskiej w rejonie Bobrka oraz stacji kolejowej (mijanki) Ruda Śląska Orzegów. Ponadto, planowana jest nowa infrastruktura kolejowa (tory, perony, sieć trakcyjna, urządzenia sterowanie ruchem kolejowym, odwodnienie, zasilanie) oraz obiekty inżynieryjne, w tym wiadukty i mosty, ściany oporowe oraz przepusty.

Podczas poniedziałkowego spotkania omówiony został nie tylko szeroki zakres inwestycji, ale przede wszystkim jej przebieg, konieczność budowy i przebudowy wielu obiektów infrastruktury na trasie projektowanej linii, wyzwania związane z jej budową oraz ujęcie w projekcie budowy połączenia kolejowego do Rudy Śląskiej planów inwestycyjnych gminy, które będą przebiegać w rejonie linii kolejowej.