Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Prezydent Chorzowa apeluje do wojewody

Autor: w dniu 2023-05-19

Prezydent Chorzowa, Andrzej Kotala aby zabezpieczyć obszar Zespołu Krajobrazowo-Przyrodniczego Żabie Doły, zwrócił się z apelem do Wojewody Śląskiego o wydanie postanowienia o wstrzymaniu wykonalności jego decyzji do czasu rozstrzygnięcia postępowania wznowieniowego. W obrocie prawnym nadal jest bowiem dokument, który pozwala na wjazd ciężkiego sprzętu na ten teren i wyrządzenie tam nieodwracalnych szkód.

Jak zauważają urzędnicy, niezwykle ważny element tego obszaru stanowią nasypy kolejowe, w stosunku do których firma zgłosiła zamiar rozpoczęcia robót budowlanych polegających na ich rozebraniu. Powstrzymanie tych działań ma niebagatelne znaczenie zarówno z punktu widzenia ochrony środowiska, jak i ochrony interesu publicznego. Samo wjechanie sprzętem i urządzeniami przeznaczonymi do rozbiórki tego typu obiektów, może wpłynąć negatywnie na faunę i florę "Żabich Dołów" i zaburzyć cały ekosystem.

Chodzi o to, by mieć 100-procentową pewność, że do czasu zamknięcia sprawy nikt nie odważy się wjechać tam ciężkim sprzętem – mówi Andrzej Kotala Prezydent Chorzowa. I dodaje: Konieczne jest podjęcie wszelkich możliwych działań, w tym wstrzymania wykonalności decyzji uchylającej sprzeciw, by zabezpieczyć obszar zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Żabie Doły" przed jego potencjalną dewastacją.

Foto i źródło: UM Chorzów