Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Prezydent Piekar Śląskich z wotum zaufania i absolutorium

Autor: w dniu 2024-06-14

Prezydent Piekar Śląskich z wotum zaufania i absolutorium. Te udzieliła Sławie Umińskiej – Kajdan, Rada Miasta podczas dzisiejszych obrad.

Radni podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium Sławie Umińskiej-Kajdan – Prezydent Piekar Śląskich z tytułu wykonania budżetu za rok 2023 r. Podjęcie decyzji poprzedziła debata nad raportem o stanie miasta oraz udzielenie wotum zaufania. Omówiono także sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdanie finansowe miasta. Za udzieleniem absolutorium Prezydent Miasta głosowało 11. radnych, 9. wstrzymało się od głosu.

Warto tu wspomnieć, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, udzielenie absolutorium zarekomendowała Radzie także Komisja Rewizyjna. Dochody miasta ogółem w 2023 roku wyniosły 373 mln zł, natomiast wydatki ogółem 385 mln zł.

Chciałabym bardzo podziękować za udzielone absolutorium, jest to bowiem wyraz zaufania i dowód na to, że podążaliśmy dobrą drogą i osiągnęliśmy zakładany wynik. Dziękuję całej mojej drużynie, która pracowała na ostateczny efekt. Cieszy mnie udzielone dzisiaj wotum zaufania, ale też warto podkreślić, że to najważniejsze – od mieszkańców otrzymałam całkiem niedawno podczas wyborów, za nie dzisiaj jeszcze raz dziękuję. Chciałabym też aby opozycja wreszcie włączyła się do wspólnej pracy dla Piekar Ślaskich, bo łatwo jest krytykować, ale nie potraficie Państwo wskazać własnych rozwiązań. Z wielką pokorą przyjmę Wasze dobre rady, być może coś trzeba zrobić lepiej, inaczej, ale musicie wtedy podjąć trudne decyzje komu zabrać, a komu zostawić – powiedziała podczas sesji Sława Umińska-Kajdan – Prezydent Piekar Śląskich.

Foto i źródło: UM Piekary Śląskie