Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Przedsiębiorca oszukany na pół miliona złotych

Autor: w dniu 2023-02-23

Przedsiębiorca działający w branży budowlanej został oszukany na kwotę 500 tysięcy złotych. Dwóm osobom, które tego dokonały, pomagał radca prawny. 

Mężczyzna prowadzący, wraz z synem, firmę budowlaną w Jeleniej Górze nawiązał kontakt z przedsiębiorcą z bliźniaczej branży z terenu Wielkopolski. Zawarto z nim umowę podwykonawczą na prace budowlane w Bolesławcu i Lubinie. Zacieśniając współpracę, polecili nowemu partnerowi biznesowemu obsługę prawną jego firmy u współpracującego z nimi radcy prawnego z Poznania. Mężczyzna, będąc na początku zadowolonym z usług nowego radcy, udzielił mu pełnomocnictwa do reprezentowania swoich interesów, w tym zawierania w jego imieniu ugód w ramach świadczonych usług budowlanych. To był początek problemów.

Przedsiębiorca oszukany na pół miliona złotych

Gdy radca otrzymał pełnomocnictwo, podpisał w imieniu nowego klienta dwie ugody z przedsiębiorcami z Jeleniej Góry, zrzekających się dochodzenia roszczeń finansowych w kwocie pół miliona złotych za wadliwie i nieterminowo wykonane prace wynikające z zawartych umów. Tym samym skutecznie uniemożliwił przedsiębiorcy dochodzenie roszczeń na drodze sądowej. O zawarciu przedmiotowej ugody "zapomniał" powiadomić zainteresowanego. Podpisana ugoda pozwoliła sprawcom na wypłacenie złożonych w depozycie sądowym, jako zabezpieczenie zawartej umowy, środków w kwocie 300 tysięcy złotych.

Sprawę nadzoruje katowicka prokuratura

W sprawie, prowadzonej pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach, podejrzani usłyszeli zarzuty oszustwa i wyłudzenia poświadczenia nieprawdy. Radcy prawnemu zarzucono ponadto kierowanie gróźb karalnych wobec pokrzywdzonego mężczyzny, gdy ten powiadomił o sprawie organy ścigania. Podejrzani przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu kontaktowania się ze sobą i zbliżania do pokrzywdzonego oraz poręczenia majątkowego w kwocie od 20 do 50 tysięcy złotych. Na poczet przyszłych kar i obowiązku naprawienia szkody, zabezpieczono składniki majątkowe podejrzanych w postaci udziałów w spółce ogólnej wartości 160 tysięcy złotych.

Biorąc pod uwagę fakt, że podejrzani dopuścili się przestępstwa w stosunku do mienia znacznej wartości, grozi im kara do 10 lat więzienia.

Źródło: Śląska Policja