Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Przedstawiciele uczelni wyższych zatrzymani

Autor: w dniu 2024-07-02

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejne osoby z uczelni prywatnych w Łodzi, Krakowie oraz Katowicach. To kolejne działania w śledztwie nadzorowanym przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie prowadzą wielowątkowe śledztwo w sprawie m.in. zorganizowanej grupy przestępczej działającej na jednej z niepublicznych szkół wyższych w Warszawie oraz przestępstw o charakterze korupcyjnym.

Na celowniku uczelnie z Łodzi, Katowic oraz Krakowa

26 czerwca 2024 roku funkcjonariusze Delegatury CBA w Rzeszowie na terenie Warszawy, Łodzi, Rzeszowa i Katowic zatrzymali trzech mężczyzn i kobietę w związku ze śledztwem w sprawie nieprawidłowości na uczelniach wyższych.

Wśród zatrzymanych są: rektor i prorektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi, wykładowca Akademii Górnośląskiej w Katowicach oraz pracownik Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie. 

Rektorzy uczelni zatrzymani przez CBA

Jak wynika z ustaleń śledztwa osoby te, informuje CBA, udzieliły korzyści majątkowych w kwotach od 15 tys. złotych do 200 tys. złotych osobom reprezentującym Polską Komisję Akredytacyjną. Wręczone korzyści majątkowe miały zapewnić uzyskanie pozytywnych rozstrzygnięć dla rozwoju tych niepublicznych uczelni wyższych. Funkcjonariusze CBA przeszukali miejsca zamieszkania zatrzymanych oraz gabinety na uczelniach. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację oraz elektroniczne nośniki danych.

Zastosowane środki zapobiegawcze

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Śląskiego Wydziału Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Prokurator przedstawił im zarzuty przekupstwa oraz płatnej protekcji czynnej.

Wobec rektora Prokurator zastosował nieizolacyjne środki zapobiegawcze tj. dozór Policji oraz zakaz  kontaktowania się z określonymi osobami.

Wobec pozostałych podejrzanych Prokurator zastosował nieizolacyjne środki zapobiegawcze, w tym poręczenia majątkowe w wysokości od 40 tys. złotych do 200 tys. złotych, dozór Policji, zakaz kontaktowania się z innymi osobami, a także zawieszenie w wykonywaniu sprawowanego zawodu. Wobec zatrzymanego, który jest aktualnie członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej (uprzednio był ekspertem PKA), prokurator poza poręczeniem majątkowym i dozorem Policji zastosował zawieszenie w wykonywaniu funkcji członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

99 zarzutów korupcyjnych

To piąta realizacja procesowa w śledztwie prowadzonym przez funkcjonariuszy Delegatury CBA w Rzeszowie w wątku dotyczącym nieprawidłowości na uczelniach wyższych oraz udzielania korzyści osobom pełniącym funkcje w Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

W sprawie zebrano obszerny materiał dowodowy, który pozwolił na postawienie do tej pory 99 zarzutów. Zarzuty usłyszało 19 osób, w tym rektorzy kilkunastu niepublicznych uczelni wyższych oraz dyrektor Polskiej Komisji Akredytacyjnej w Warszawie. Planowane są kolejne realizacje.