Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Przemoc i uzależnienia w Piekarach Śląskich

Autor: w dniu 2023-11-24

"Przemoc i uzależnienia – jak przeciwdziałać i pomagać" – to tytuł konferencji, która już wkrótce odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Piekarach Śląskich.

Jej organizatorzy, czyli Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – chcą w ten sposób zwrócić uwagę na problem i zaapelować do mieszkańców o śmielsze zgłaszanie interwencji.

-Ze względu na zmiany przepisów łatwiej można uzyskać pomoc, ale też zaostrzone zostały sankcje dla osób stosujących przemoc domową. Istnieje już możliwość natychmiastowego odizolowania sprawcy przemocy domowej. W chwili obecnej podczas interwencji, oprawca możne na okres 14 dni zostać odizolowany i musi opuścić lokal. Otrzymuje również zakaz zbliżania się  do lokalu oraz kontaktowania się z pokrzywdzonymi – wyjaśnia Aldona Olesińska, Kierownik Punktu Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.

Konferencja "Przemoc i uzależnienia" będzie miała charakter otwarty. Uczestniczyć w niej może każdy zainteresowany. A wszystko 29 listopada pod naszym patronatem.