Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Przyglądają się przebudowie linii kolejowej

Autor: w dniu 2022-12-08

Prace prowadzone w obrębie elementów infrastruktury kolejowej na terenie Bytomia budzą duże emocje. Nie bez powodu zdecydowano się na przeprowadzenie wizji lokalnej, by sprawdzić ich zgodność z wcześniejszymi ustaleniami.

Od kilku miesięcy realizowana jest przebudowa linii kolejowej nr 131 oraz hali peronowej dworca PKP w Bytomiu. Inwestorem jest spółka PKP PLK, a nadzór merytoryczny nad realizowanymi pracami prowadzi Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków. W miejscu, gdzie prowadzone są prace, przeprowadzono wizję lokalną.

Wizja lokalna na placu budowy

6 grudnia na placu budowy hali peronowej odbyła się wizja lokalna poświęcona zakresowi i zgodności prowadzonych prac z wcześniejszymi uzgodnieniami. W wizji wzięli udział: Łukasz Konarzewski – Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, zastępca prezydenta Bytomia – Michał Bieda, Miejski Konserwator Zabytków – Dominika Kściuczyk, prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium" Dariusz Pietrucha oraz przedstawiciele inwestora i wykonawcy.

– Zaniepokoiły nas doniesienia przedstawicieli PKP PLK, którzy przekazali, że podczas realizowanych prac mogą nie zostać wykonane przeszklenie dachu i historyczne szklenia na świetliku – mówi zastępca prezydenta Bytomia Michał Bieda. – To niezgodne z wcześniejszymi uzgodnieniami. Podobnie jak kwestia zachowania zdobień i wyglądu przejść podziemnych. W związku z wczorajszymi informacjami w trybie pilnym wystąpimy o projekt budowlany do PKP PLK, Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i wojewody śląskiego oraz o pozwolenie na budowę wydane przez wojewodę śląskiego. Zwracam uwagę, że zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego przez Radę Miejską poszczególne elementy części dworca podlegają ochronie i muszą być remontowane zgodnie z zapisami MPZP – dodaje.

Zakładano odtworzenie historycznego przeszklenia

PKP PLK SA we wrześniu 2022 roku na swojej stronie internetowej – https://www.plk-sa.pl/ – zamieścił komunikat:

"Projekt zakłada odnowienie hali peronowej nad peronami. Przebudowa obejmuje – zgodnie z ustaleniami pomiędzy PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. a Miastem Bytom oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – historyczne przeszklenia oraz wykonanie wzmocnień. Takie rozwiązanie pozwoli na dodatkowe doświetlenie peronów, a także na odtworzenie zabytkowego charakteru stacji Bytom. Odnowione zostaną dwa przejścia podziemne, w tym przejście na perony".

Bytomskie władze podkreślają, że zgodnie z projektem, jaki został przedłożony i zaakceptowany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przebudowa hali peronowej miała nie tylko objąć historyczne szklenie na świetliku, frontach oraz ścianie od strony peronu nr 3, ale hala peronowa miała zostać przeszklona, zaś nawierzchnia peronów wykonana według historycznego układu "karo".

– Mimo że miasto nie jest formalnie stroną i nie wydawało żadnych decyzji związanych z realizacją tej inwestycji, chcemy, aby PKP PLK dotrzymało zobowiązań, jakie były ustalane podczas spotkań z udziałem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dlatego zaraz po uzyskaniu dostępu do projektu budowlanego i pozwolenia na budowę przeprowadzimy analizę tych dokumentów i możliwości prawnych egzekwowania uzgodnień – mówi zastępca prezydenta Bytomia Michał Bieda. – Przebudowa bytomskiego dworca jest dla nas bardzo ważna, pomimo, że miasto nie jest jego właścicielem. Dlatego bierzemy udział w wizjach lokalnych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, jak również wystąpiliśmy do WKZ o zachowanie i przeniesienie na inne perony historycznych elementów zlikwidowanego 1 peronu – balustrady oraz nitowanej konstrukcji wsporczej – dodaje wiceprezydent Michał Bieda.

Co jeszcze ustalono podczas wizji lokalnej?

W trakcie przeprowadzonej 6 grudnia wizji lokalnej ustalono również, że oryginalna okładzina ceramiczna, nitowane słupy oraz historyczna balustrada ze zlikwidowanego 1 peronu zostaną zachowane i wkomponowane na terenie pozostałych peronów i przejścia podziemnego prowadzącego do peronów. Ponadto pod halą peronową zostaną odtworzone trzy perony. Warto również podkreślić, że podczas wizji lokalnej poruszono także sprawę odwołania PKP PLK od decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie nastawni bramowej, które zostało złożone do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zgodnie z przekazanymi na spotkaniu informacjami, Wojewódzki Konserwator Zabytków ponownie będzie rozpatrywał sprawę wpisu nastawni bramowej do rejestru zabytków nieruchomych.

Trwa przebudowa stacji w Bytomiu wraz z linią kolejową nr 131 na odcinku od Chorzowa Batorego do Nakła Śląskiego

Prace modernizacyjne na odcinku Centralnej Magistrali Węglowej od Chorzowa Batorego do Nakła Śląskiego rozpoczęły się w marcu 2022 roku. W pierwszej fazie na odcinku Chorzów Batory – Chorzów Stary powstanie nowy przystanek Chorzów Uniwersytet, a także zmodernizowana zostanie infrastruktura kolejowa, perony na stacjach Chorzów Miasto i Chorzów Stary. Z kolei na odcinku linii nr 131 w Bytomiu zmodernizowane zostaną stacje w Bytomiu, Bytomiu – Karbiu, a stacja Bytom – Północny zostanie przesunięta o około 500 metrów na północ w kierunku ul. Strzelców Bytomskich, tak by pasażerowie mieli łatwiejszy dostęp do komunikacji miejskiej w dzielnicy Stroszek. Na peronach pojawią się nowe wiaty, ławki, stojaki na rowery, a także tablice informacyjne.

Oprócz prac w hali peronowej bytomskiego dworca PKP, przebudowa obejmie także wiadukt kolejowy w ciągu ul. Zabrzańskiej, Łagiewnickiej i Miarki. Zostaną zachowane fronty konstrukcji stalowych oraz odtworzone powierzchnie ścian i gzymsów z cegły. Z kolei na stacji zostanie przebudowanych ok. 28 km torów, a także sieć trakcyjna i urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Powstanie nowoczesne Lokalne Centrum Sterowania Bytom, z którego dyżurni ruchu będą dbali o bezpieczne prowadzenie pociągów na odcinku od Chorzowa Batorego do Radzionkowa. Po zakończeniu prac zostanie zwiększona nie tylko przepustowość stacji, ale rozdzielony będzie także ruch towarowy od pasażerskiego.

Źródło: UM Bytom

Fot. archiwum UM Bytom