Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Rekordowa ilość strażackich interwencji

Autor: w dniu 2023-01-01

Państwowa Straż Pożarna obchodziła w 2022 roku 30-lecie działalności. Jaki był ten rok? Poznaliśmy szczegółowe statystyki.

Strażacy Państwowej Straży Pożarnej i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych mieli w 2022 roku do realizowania szereg ważnych zadań. Wśród nich między innymi katastrofa ekologiczna na Odrze, choć nie tylko.

Rekordowa ilość interwencji

W 2022 roku odnotowano ponad 600 tysięcy interwencji. To najwięcej w 30-letniej historii PSP. Udział w działaniach ratowniczych związanych z gaszeniem pożarów i usuwaniem skutków działania innych, niszczycielskich żywiołów to jednak nie wszystko, z czym mierzyli się przedstawiciele służb. Kiedy 24 lutego wybuchła wojna w Ukrainie, polscy strażacy tak jak cały naród od razu ruszyli z pomocą dla Ukrainy, pomagając w przyjęciu uchodźców do naszego kraju, dając im również schronienie i uruchamiając pomoc sprzętową oraz szkoleniową dla strażaków z Ukrainy. Polscy strażacy koordynowali też pomoc płynącą z innych krajów świata. To jednak nie wszystko, bo brali udział w misjach zagranicznych, angażując się w gaszenie pożarów w Parku Narodowym w Czechach czy francuskich lasów. Dodatkowo odbywali szkolenia w USA, Austrii, Hiszpanii, Francji, Mołdawii, Rumunii, Estonii, zdobywając wiedzę i doświadczenie między innymi z zakresu ratownictwa medycznego, ochrony ludności, działań międzynarodowych i gaszenia pożarów lasów.

Zmiany dla druhów OSP

Działania podejmowane na rzecz ratowania życia i dorobku ludzi to nie wszystko. Nie brakowało też formalnych zmian w działalności służb ratowniczo-gaśniczych. Z dniem 1 stycznia 2022 roku weszły w życie przepisy uchwalonej pierwszej w historii ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych, dzięki której prawie 100 tys. druhów – emerytów otrzymało wyczekiwane od lat świadczenie ratownicze. Realizując zapisy ustawowe, we wszystkich 16 województwach wyznaczono zastępców komendantów wojewódzkich do pełnienia roli koordynatorów ds. współpracy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych, która była – jak zaznaczają sami strażacy – bardzo dobra w minionym roku. Strażacy PSP i druhowie OSP zrealizowali wiele wspólnych akcji ratowniczo – gaśniczych, odbyło się wiele spotkań i rozmów oraz kontynuowano wsparcie sprzętowe dla OSP, w tym szczególnie w zakresie samochodów ratowniczo – gaśniczych. To był też dobry rok dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Z budżetu państwa przekazane zostały środki finansowe w wysokości 25 mln zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia osobistego oraz sprzętu teleinformatycznego wykorzystywanego w procesie szkolenia członków MDP. Szczegółowe dane dotyczące działań strażackich zastępów w 2022 roku opisano TUTAJ.