Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Rozprowadzali pornografię dziecięcą . Zatrzymano kilkadziesiąt osób

Autor: w dniu 2023-03-16

Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeprowadzili operację "Barbossa". Wymierzona ponownie w sprawców przestępstw o podłożu seksualnym umożliwiła zatrzymanie 49 osób, z których 21 zostało tymczasowo aresztowanych.

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, współpracując z innymi instytucjami, działa w służbie przestępczości szerzącej się w sieci. Zajmuje się też zwalczaniem pornografii dziecięcej.

Pornografia dziecięca na dyskach twardych i innych nośnikach

W minionym tygodniu 372 policjantów CBZC ze wszystkich komórek terenowych, wspieranych przez funkcjonariuszy z komend wojewódzkich Policji w tym z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie a także miejskich i powiatowych z całego kraju, przeprowadziło kolejną dużą operację skierowaną przeciw sprawcom przestępstw o podłożu seksualnym. Zatrzymano 49 osób w wieku od 19 do 70 lat, przeprowadzono 87 przeszukań, w wyniku których zabezpieczono łącznie ponad 720 cyfrowych nośników, zawierających po wstępnych badaniach ponad 170 tys. plików przedstawiających seksualne wykorzystywanie małoletnich. Z ustaleń śledczych wynika, że rozpowszechnianie materiałów odbywało się różnymi kanałami, w tym na zamkniętych grupach przy wykorzystaniu szyfrowanych komunikatorów.

Działania w całym kraju

Przeprowadzona akcja była ściśle koordynowana z Departamentem ds. Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej oraz z prokuraturami terenowymi w całym kraju. Efekty działań to również wynik dobrej współpracy z Europolem i amerykańską organizacją non-profit National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC). Podejrzani usłyszeli zarzuty związane z posiadaniem i rozpowszechnianiem treści o charakterze pedofilskim. W przypadku 21 osób sądy zdecydowały o zastosowaniu środków zapobiegawczych w postaci tymczasowych aresztów. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono ponad 641 tys. zł.

Fot. CBZC/Funkcjonariusze prowadzą zatrzymanego mężczyznę

Wśród tymczasowo aresztowanych są, jak informują służby, m.in.: mężczyzna, który od kilku lat wykorzystywał seksualnie dziecko oraz kobieta, która udostępniała konkubentowi wrażliwe zdjęcia swojego dziecka.

Wśród wszystkich zatrzymanych osób, czterech podejrzanych w przeszłości usłyszało już zarzuty karne rozpowszechnia lub posiadanie materiałów o charakterze pedofilskim. Teraz przed śledczymi czasochłonny i trudny proces oględzin zabezpieczonych nośników, zawierających drastyczne materiały z udziałem dzieci. Od efektów pracy informatyków śledczych zależeć będzie przedstawienie podejrzanym kolejnych zarzutów.

Źródło i zdjęcie: CBZC