Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Rybnik: Umowa podpisana. Rusza budowa hospicjum

Autor: w dniu 2024-05-26

Podpisana została umowa z Wykonawcą na dokończenie budowy hospicjum stacjonarnego w Rybniku-Niedobczycach, przy ul Barbórki. Wykonawca ma zrealizować zadanie za kwotę ponad 37 milionów złotych. Budowa powinna zostać zakończona w styczniu 2026 roku – na realizację zamówienia Wykonawca ma 600 dni od daty zawarcia umowy.

Poza budową samego budynku hospicjum, zamówienie obejmuje również zagospodarowanie terenu, w tym m.in. sieci zewnętrzne, drogę dojazdową, drogę wewnętrzną, stanowiska postojowe, chodniki i ścieżki przeznaczone do ruchu pieszego, infrastrukturę towarzyszącą, elementy małej architektury oraz tereny zielone.

Rybnickie hospicjum stacjonarne powstaje przy ul. Barbórki w dzielnicy Niedobczyce. Znajdzie się w nim miejsce dla 30 pacjentów stałej opieki oraz 10 pacjentów dziennej opieki medycznej. W ramach inwestycji powstanie budynek hospicjum stacjonarnego wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym drogą wewnętrzną, parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenów zielonych.

Zgodnie z projektem budynek hospicjum będzie obiektem wolnostojącym, z dwiema kondygnacjami nadziemnymi i jedną podziemną. W każdym ze skrzydeł zaprojektowano wewnętrzne patio, podcienie, a także taras dostępny z poziomu piętra. Koncepcja projektowa wyłoniona została w 2019 roku, w ramach konkursu architektonicznego.

Foto i źródło: UM Rybnik