Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Seniorzy dla seniorów organizują II Śląską Konferencję Senioralną

Autor: w dniu 2023-10-18

Forum Seniorów Powiatu Mikołowskiego wraz z partnerami, organizuje drugą edycję Śląskiej Konferencji Senioralnej, która odbędzie się 20 października w Łaziskach Górnych.

Celem spotkania jest stworzenie platformy do wymiany doświadczeń, analizy bieżących potrzeb, a także mechanizmów funkcjonowania w obszarze starzenia się społeczeństwa.

Temat przewodni konferencji: Dobrostan Psychiczny Osób Starszych

W obliczu dynamicznych procesów demograficznych, a także zmian społecznych, konferencja skupi się na dobrostanie psychicznym osób starszych. Organizatorzy mają na celu podkreślenie wyzwań związanych z tym aspektem życia społecznego, a także nawiązanie dialogu i współpracy pomiędzy samorządami a lokalnymi liderami reprezentującymi osoby w wieku emerytalnym. Celem konferencji jest również określenie wpływu Rad Seniorów na kształtowanie polityki zdrowotnej na szczeblu lokalnym, tj. miast, powiatów, a także województw. Organizatorzy pragną wzbogacić uczestników o dodatkową wiedzę niezbędną do efektywnego prowadzenia polityki zdrowotnej na terenie województwa.

Harmonogram konferencji

9:00 – 09:30 Rejestracja Uczestników
09:30 – 10:00 Otwarcie Konferencji
10:00 – 10:15 Charakterystyka zaburzeń, a także chorób psychicznych wieku podeszłego
lek. med. Michał Szafert
Zagłębiowskie Centrum Onkologii

10:15 – 10:35 Profilaktyka depresji osób starszych
dr n. hum. Dominika Siewniak-Maciuszek
Zagłębiowskie Centrum Onkologii

10:35 – 10:50 Pilotażowy program Centrów Zdrowia Psychicznego – doświadczenia Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
dr hab. inż. Joachim Foltys, prof. nadzw.
Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

10:50 – 11:05 Pomoc lekarza psychiatry seniorowi, a także jego rodzinie – kiedy jest niezbędna?
lek. med. Bożena Szymik-Iwanecka
Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

11:05 – 11:25 Psychoprofilaktyka jako odpowiedź na wyzwania zdrowia psychicznego osób starszych
dr hab. n. o zdr. Monika Bąk-Sosnowska, prof. AWSB
Akademia WSB

10:25 – 11:45 Senior w rodzinie
dr n. hum. Maria Zrałek, prof. AH
Akademia Humanitas

11:45 – 12:05 Między obowiązkami a czasem wolnym. Aktywność pozazawodowa pokolenia 55+ a dobrostan psychiczny. Analiza porównawcza Polski, Czech, a także Węgier
prof. dr hab. Urszula Swadźba
Uniwersytet Śląski w Katowicach

12:05 – 12:30 Przerwa kawowa
12:30 – 12:50 W trosce o zdrowie seniorów – dobre praktyki wspierające kondycję mieszkańców Dąbrowy Górniczej
Bożena Borowiec
Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

12:50 – 13:10 Starość (nie)radość – nie daj się wykluczyć!!!
Katarzyna Grolik
DPS Katowice, Fundacja Inicjatywa

13:10 – 13:25 Wpływ aktywności fizycznej na dobrostan psychiczny seniorów na przykładzie działań MOPS Katowice skierowanych do aktywnych społeczności senioralnych Miasta Katowice
Marek Mierzwa
MOPS Katowice

13:25 – 13:40 Okres senioralny – kryzysy czy wyzwania?
Wojciech Świechowski
MOPS Katowice

13:40 – 14:00 Miejsce samorządu w życiu seniorów. Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych jako przykład dobrych praktyk w działaniach na rzecz dobrostanu osób w podeszłym wieku
Anna Ścieszka-Miksik, Weronika Januszka, Marzena Anuszkiewicz
Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych
14:00 – 14:20 Zakończenie Konferencji