nik

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Doceniła przede wszystkim transport publiczny. Zorganizowanie transportu publicznego, inwestycje związane z transportem kolejowym z jednej strony. Z drugiej – nierzetelny podział obowiązków pomiędzy poszczególnymi gminami i nieporządek w przejmowaniu rozliczeń od poprzednich organizatorów transportu publicznego. Dodatkowo niewystarczające egzekwowanie opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu. Co jeszcze zamieszczono […]

Realizacja Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020 była przedmiotem działań podjętych przez Najwyższą Izbę Kontroli. Wydatki Samorządu nie były, jak informuje NIK, powiązane z celami Strategii. Okazuje się, że duża część zaplanowanych sportowych „Przedsięwzięć regionalnych” została zrealizowana na „niezadowalającym” poziomie. Urząd Marszałkowski nie przeprowadził ewaluacji zrealizowanych działań i osiągniętych efektów pod kątem […]


Tytuł

Title

Artist

Background