Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Strategia rozwoju sportu w województwie poddana kontroli NIK

Autor: w dniu 2022-12-01

Realizacja Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020 była przedmiotem działań podjętych przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Wydatki Samorządu nie były, jak informuje NIK, powiązane z celami Strategii. Okazuje się, że duża część zaplanowanych sportowych "Przedsięwzięć regionalnych" została zrealizowana na "niezadowalającym" poziomie. Urząd Marszałkowski nie przeprowadził ewaluacji zrealizowanych działań i osiągniętych efektów pod kątem ich wpływu na realizację celów wskazanych w Strategii.

Strategia rozwoju sportu zrealizowana niedbale?

W 2020 r. w województwie śląskim zakończona została realizacja założeń "Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do 2020 r.", za którą odpowiedzialny był Wydział Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego. Kluczowymi zadaniami były: rozwijanie w regionie warunków do powszechnego uprawiania sportu, wysokiej jakości bazy sportowej i usług sportowych powszechnie dostępnych dla mieszkańców oraz zwiększenie wśród jego mieszkańców świadomości co do wartości aktywności fizycznej. Trzy główne cele miały być zrealizowane w latach 2012-2020.

Cele Strategii, określone na podstawie rozpoznania potrzeb społeczności regionu, nie zostały w pełni osiągnięte, jak informuje Najwyższa Izba Kontroli, z powodu m.in. braku powiązania z nią wydatków ponoszonych przez Samorząd Województwa w zakresie kultury fizycznej, który w latach 2016–2020 zapewnił finansowanie zadań publicznych w ww. zakresie realizowane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty zewnętrzne. W raporcie pokontrolnym zawarto też wnioski związane zarówno z działalnością marszałka województwa, jak również ośrodków w Radzionkowie i Raciborzu. Szczegóły raportu opisano TUTAJ.

Źródło: NIK