strategia sport

Realizacja Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020 była przedmiotem działań podjętych przez Najwyższą Izbę Kontroli. Wydatki Samorządu nie były, jak informuje NIK, powiązane z celami Strategii. Okazuje się, że duża część zaplanowanych sportowych „Przedsięwzięć regionalnych” została zrealizowana na „niezadowalającym” poziomie. Urząd Marszałkowski nie przeprowadził ewaluacji zrealizowanych działań i osiągniętych efektów pod kątem […]


Tytuł

Title

Artist

Background