zabytki

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach zgodził się na włączenie do Gminnej Ewidencji Zabytków prowadzonej przez Bytom – dwóch ważnych dla poprzemysłowej historii Bytomia obiektów. Są to wieża wyciągowa dawnego szybu „Bolko” KWK „Orzeł Biały” przy ul. Kruszcowej 4 oraz budynek nadszybia szybu „Rejtan” po KWK „Centrum” przy ul. Łużyckiej 7. W Bytomiu mamy wiele […]


Tytuł

Title

Artist

Background