Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Tauron stawia na OZE i sieci

Autor: w dniu 2023-04-05

Inteligentna dystrybucja, zrównoważone ciepło, zielona energia to jedne z kluczowych elementów Strategicznej Agendy Badawczej Grupy Tauron.

Dokument w nowej wersji wspiera realizację celów Zielonego Zwrotu Taurona oraz dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Tauron jest pierwszą firmą polskiego sektora energetycznego, która do zarządzania innowacjami podeszła systemowo, prezentując Strategiczną Agendę Badawczą w 2018 roku.

Strategiczna Agenda Badawcza – co wniosła?

Skuteczna realizacja Strategicznej Agendy Badawczej z 2018 roku zaowocowała udanymi przedsięwzięciami, m.in. wdrożeniem technologii blockchain, uruchomieniem mikrosieci w Bytomiu czy komercjalizacją Wirtualnej Elektrowni. Kolejna wersja Strategicznej Agendy Badawczej to, jak informuje Tauron, nowe otwarcie w obszarach, które dziś rozwijają się z niespotykaną dynamiką, takich jak wykorzystanie zielonego wodoru, dekarbonizacja ciepłownictwa, magazynowanie energii czy korzystanie z danych pochodzących z inteligentnej sieci.

Dokument nowej Strategicznej Agendy Badawczej jest dostępny tutaj.

– Ostatnie lata to okres największych zmian w historii Grupy TAURON. Intensywny rozwój OZE, wydzielenie poza Grupę aktywów węglowych, konieczność przebudowy sieci dystrybucyjnych sprawiają, że zmieniamy się w każdym obszarze naszej działalności wyjaśnia Paweł Szczeszek, prezes Grupy Tauron. – Liczymy, że nowe rozwiązania pomogą nam w podjęciu najważniejszych wyzwań przed jakimi stanie Grupa w najbliższych latach – niestabilnością źródeł OZE czy dekarbonizacją ciepłownictwa. Nowe rozwiązania pozwolą ponadto na skorzystanie z szans biznesowych, na przykład tych związanych z powstawaniem inteligentnej sieci czy rozwojem technologii wodorowych – dodaje prezes Taurona.

Strategiczna Agenda Badawcza jest dokumentem, który w precyzyjny sposób opisuje kierunki rozwoju innowacji i stanowi uszczegółowienie Strategii. Nowy SAB składa się z czterech portfeli badawczych:

  1. Klient i jego potrzeby,
  2. Inteligentna dystrybucja,
  3. Zielona energia,
  4. Zrównoważone ciepło.

W zakresie inteligentnych sieci najważniejszymi kierunkami badań są m.in.: wykorzystanie systemów magazynowych, rozwój automatyki i zaawansowanej diagnostyki sieciowej, dostosowanie sieci do współpracy z OZE oraz ekosystem elektromobilności.

Dekarbonizację ciepłownictwa w Grupie Tauron wspierać będzie realizacja projektów w zakresie m.in. pozyskiwania ciepła z OZE i paliw alternatywnych, wykorzystania technologii jądrowych, a także rozwoju niskotemperaturowych sieci ciepłowniczych, magazynów oraz scentralizowanych pomp ciepła.

Dużą rolę w portfelu Zielona Energia odgrywa wytwarzanie i wykorzystanie zielonego wodoru, tak przy produkcji paliw syntetycznych i energii, jak i w transporcie. Grupa będzie kontynuować prace dotyczące ultraszybkiego prognozowania i predykcji produkcji OZE, a także rozwoju innowacyjnych konfiguracji źródeł odnawialnych. Jako firma z ponad 5,5 mln klientów, Tauron chce przy ich obsłudze korzystać w większym wymiarze z big data oraz budować wielonarzędziowe, zintegrowane kanały komunikacji.

Każdy portfel wyznacza kierunki przedsięwzięć innowacyjnych i badawczo-rozwojowych. W ramach kierunków zdefiniowano problematykę dla wybranych, ważnych z punktu widzenia rozwoju Grupy, szczegółowych obszarów badań.

– Taka konstrukcja SAB wspiera wybór konkretnych projektów i odrzucenie innych, jak również pozwala na optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów finansowych. Tym samym nasza działalność innowacyjna jest realizowana w oparciu o kompletne i szczegółowe założenia o charakterze strategicznym – z jasno zdefiniowanymi celami i ambicjami – wyjaśnia Patryk Demski, wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju Grupy TAURON. – Strategiczną Agendę Badawczą kierujemy do szerokiego grona odbiorców – uczelni i jednostek badawczych, innowacyjnych firm, zarówno tych dużych, jak i małych, w tym startupów, a także do klientów. Liczymy także na zaangażowanie pracowników Grupy – w tym gronie także mamy wielu innowatorów, których pomysły już nieraz legły u podstaw innowacyjnych projektów i wdrożeń – dodaje wiceprezes Demski.

Przyszłym partnerom w projektach innowacyjnych i badawczo-rozwojowych na stronie internetowej Strategicznej Agendy Badawczej udostępniona jest także polityka własności intelektualnej Grupy TAURON, która wyznacza jednolite standardy postępowania w zakresie zarządzania i ochrony własności intelektualnej w TAURON.