Teraz gramy:

Title

Artist
Background

To pierwszy rezerwat przyrody w regionie, gdzie można spacerować z psem

Autor: w dniu 2023-11-30

Właściciele czworonogów zyskali nowe miejsce, gdzie mogą swobodnie spacerować, w otoczeniu wyjątkowej przyrody, ze swoimi pupilami. To pierwsza taka lokalizacja na mapie regionu.

Rezerwat przyrody Segiet otwiera się na psy. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach wprowadziła zmianę do planu ochrony obowiązującego na tym chronionym obszarze, zgodnie z którą od teraz do obiektu można wprowadzić czworonogi. To wyjątkowa sytuacja, gdyż jest to pierwszy rezerwat przyrody w województwie śląskim, do którego na spacer będzie można wybrać się ze swoim pupilem, nie naruszając przepisów obowiązujących w rezerwatach.

Przyrodnicza perła metropolii otwiera się na psy

Rezerwat położony jest w pobliżu dużych aglomeracji miejskich, w sąsiedztwie zabudowań miast Bytom i Tarnowskie Góry. Ta lokalizacja rezerwatu wpływa silnie na presję turystyczną. Dopuszczenie możliwości wejścia do tego obiektu z psem uwzględnia społeczny aspekt jego powołania i znaczenia jako miejsca odpoczynku okolicznych mieszkańców.

– W trakcie przeprowadzonych przez nas licznych oględzin rezerwatu Segiet, głównie podczas prac nad jego poszerzeniem, które nastąpiło na początku roku, obserwowaliśmy duże zainteresowanie społeczne wykorzystania tego miejsca do spacerów z psem. W związku z tym podjęliśmy decyzję o zmianie planu ochrony, aby umożliwić wprowadzenie pupili na teren rezerwatu, nie naruszając tym samym obowiązujących przepisów – mówi Mirosława Mierczyk-Sawicka, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.

W celu zachowania porządku na terenie rezerwatu, dzięki uprzejmości Urzędów Miast Tarnowskie Góry oraz Bytom i w ramach dobrej współpracy w zakresie ochrony tego obszaru, przy wejściach do rezerwatu ustawione zostaną kosze, do których będzie można wyrzucać nieczystości po psach. Należy również pamiętać o tym, że pupila na terenach leśnych zawsze należy prowadzić na smyczy.

Spacer po rezerwacie tylko po wyznaczonym szlaku

Po rezerwacie przyrody można spacerować tylko po wyznaczonych do tego szlakach – w rezerwacie Segiet jest to niebieski szlak turystyczny będący częścią szlaku Powstańców Śląskich, szlak prowadzący w kierunku Bobrownik Śląskich, biegnący od szlaku niebieskiego w kierunku Hałdy popłuczkowej i tzw. "Banka" (przebieg tras dostępny jest na stronie: https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/rezerwat-przyrody-segiet). Spacer w terenie ułatwią nowe tablice informacyjne zlokalizowane przy wejściach do rezerwatu, na których znajduje się mapa z wytyczonymi szlakami i zasady zachowania ujęte w formie czytelnych piktogramów. W rezerwatach, w tym również i w Segiecie, nie można też zrywać żadnych roślin czy zbierać grzybów.

Zakaz wprowadzania psów – z czego wynika?

Ustawa o ochronie przyrody wprowadza szereg zakazów obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody. Jednym z nich jest zakaz wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną (art. 15 ust. 1 pkt 16 ustawy o ochronie przyrody). Zakaz ten ma swoje uzasadnienie przyrodnicze. Psu może być ciężko nakazać zachowania niezbędnej w rezerwacie ciszy. Tym samym psy mogą płoszyć i niepokoić dzikie zwierzęta, a także co gorsze – pozostawiają po sobie na bardzo długi czas zwierzęcy zapach, który wpływa na zachowanie innych zwierząt – głównie ssaków powodując ich stres w obawie przed drapieżnictwem lub obroną terytorium. Jest to szczególnie niekorzystne w rezerwatach górskich, gdzie występują duże drapieżniki tj. wilki, rysie czy niedźwiedzie.
Podejmując decyzję udostępnienia dla psów właśnie rezerwatu Segiet, przyrodnicy wzięli pod uwagę skalę presji oraz uwarunkowania przyrodnicze terenu. Nie jest to obszar ważny dla dużych drapieżników, a działania informacyjne mogą pozytywnie wpłynąć na świadomość społeczną ochrony rezerwatowej. W obliczu wyjątku, jakim jest rezerwat Segiet w tym zakresie i konieczności stosowania się do zasad zwiedzania rezerwatu z pupilem, w szczególności prowadzenia psa na smyczy, zminimalizowane zostanie negatywne oddziaływanie ich obecności na przyrodę, przede wszystkim na dziko żyjące zwierzęta.

Jedyny taki rezerwat w woj. śląskim

– Rezerwat przyrody Segiet jest wyjątkowy pod wieloma względami. To leśna ostoja zlokalizowana w centrum metropolii na granicy dużych miast Bytomia i Tarnowskich Gór, z uroków której chętnie korzystają mieszkańcy. Ta przyrodnicza perła chroni fragment naturalnego lasu bukowego i z uwagi na swoją wielowiekową historię związaną z działalnością górnośląskiego górnictwa kruszcowego wpisana została na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Teraz wyróżnia się także spośród wszystkich 65 rezerwatów przyrody w naszym regionie, umożliwieniem wprowadzenia na jego teren psów –  podkreśla Przemysław Skrzypiec, Z-ca Dyrektora RDOŚ Katowice i Regionalny Konserwator Przyrody.

Rezerwat Segiet został utworzony w 1953 r. Niedawno obchodził 70. rocznicę powstania. Na początku roku został powiększony prawie 3-krotnie i obecnie jego powierzchnia wynosi ponad 92 ha. Ponadto w maju, w trakcie wyznaczania nowych szlaków udostępnionych do ruchu, katowicki RDOŚ dopuścił w rezerwacie w ograniczonym zakresie również ruch rowerowy.
W Polsce utworzonych zostało ponad 1500 rezerwatów przyrody, a rezerwat Segiet jest jednym z pięciu dopuszczającym w planie ochrony wprowadzanie psów.