Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Trwa przebudowa Młodzieżowego Domu Kultury

Autor: w dniu 2023-11-17

Dobiegają końca prace związane z kompleksową przebudową Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich. Zmiany widać gołym okiem, a roboty mają zakończyć się w pierwszym kwartale 2024 roku. 

Osoby przechadzające się ulicą Bytomską w Piekarach Śląskich mogą już przekonać się, jak wygląda elewacja budynku, w którym prowadzone są obecnie prace. Różnica w stosunku do pierwotnej wersji jest ogromna.

Przebudowa Młodzieżowego Domu Kultury. Zmiany widać gołym okiem

Zmiany widoczne są na zewnątrz, ale zaawansowane prace trwają też wewnątrz budynku – z dbałością o  zachowanie oryginalnych elementów. Wszystko po to, by połączyć nowoczesność z zabytkowym charakterem gmachu.

Przebudowa prowadzona jest, jak informuje piekarski magistrat, w formule "Zaprojektuj i wybuduj". W jej ramach najpierw odbyło się opracowanie kompletnej i kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Ponadto prowadzone są roboty budowlane obejmujące termomodernizację, modernizację, roboty remontowe, przebudowę, adaptację, wymianę i budowę instalacji oraz dostosowanie do warunków przeciwpożarowych całego gmachu. Wymieniane są także instalacje elektryczna i sanitarna.

Zaplanowano również całościową przebudowę wnętrza i dostosowanie pomieszczeń wraz z ich układem do współczesnych potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury. Po dokonaniu remontu wnętrz, będzie możliwe prowadzenie zająć o charakterze artystycznym, sportowym oraz językowym dla dzieci i młodzieży.

Fot. Andrzej Zazgórnik

Koszt remontu to 6.596.704,02 zł z czego uzyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 5 milionów złotych. W pozyskaniu środków na realizację tego zadania pomogła miastu senator Dorota Tobiszowska. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W drugim etapie inwestycji zagospodarowany zostanie teren wokół placówki, powstanie otwarta przestrzeń parkowo-rekreacyjna, wraz z elementami małej architektury. Uzgodniono już z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków sposób zagospodarowania terenu, pozyskaliśmy też pieniądze na dalsze prace.