Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Trwa rewitalizacja Bobrka „Krok po kroku przywracamy do życia opuszczone budynki i przestrzenie”

Autor: w dniu 2023-11-23

Zakończyła się realizacja części projektu Rewitalizacji podobszaru 8 w Bobrku, obejmująca m.in. zagospodarowanie trzech podwórek: przy ul. Konstytucji 31a i 38 oraz przy ul. Zabrzańskiej 126. Powstały tam m.in. nowe wiaty śmietnikowe, chodniki, palisady i ogrodzenia.

Problemy Bobrka już kilka lat temu zostały określone, jak podkreślają władze miasta, w Gminnym Programie Rewitalizacji. W proces rewitalizacji tej części Bytomia zaangażowali się sami mieszkańcy dzielnicy, którzy podczas spotkań konsultacyjnych przedstawiali swoje koncepcje. Zwrócili wówczas uwagę na to, co jest dla nich kluczowe. Zależało im na zwiększeniu bezpieczeństwa poprzez system monitoringu, na nowych chodnikach, placach zabaw i miejscach rekreacji oraz inwestycjach w budownictwo mieszkaniowe.

– By zmienić oblicze Bobrka, potrzeba czasu, dobrych projektów i ogromnych środków na ich realizację. Krok po kroku przywracamy do życia opuszczone budynki i przestrzenie, czego przykładem są na nowo zagospodarowane podwórka i wciąż remontowane kamienice – mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta.

Konstytucji 31a, 38 i Zabrzańska 126 od nowa

Już na etapie projektowania zagospodarowania terenów w Bobrku, cała uwaga  skupiła się na polepszeniu jakości przestrzeni, która znajduje się pomiędzy budynkami. Wykonawca odpowiedzialny za zagospodarowanie terenu w rejonie Konstytucji i Zabrzańskiej, firma GIJO Kapsa Spółka Komandytowa, w pierwszej kolejności uporządkowała teren po wyburzeniu liczącej około 90 mkw. oficyny przy ul. Konstytucji 31a.

Rewitalizacja Kolonii Zgorzelec. Pustostany podnoszą się z ruiny

W dalszej kolejności działka została zagospodarowana. Pojawiły się tam obiekty małej architektury, jak np. ławki, kosze na śmieci czy stojak rowerowy. Powstał też nowy chodnik, estetyczna wiata śmietnikowa i palisada. Podwórko zostało ogrodzone, a całość zyskała oświetlenie i monitoring. Są też nowe nasadzenia, które wiosną uatrakcyjnią rewitalizowaną przestrzeń.

Podobny zakres prac dotyczy terenu przy ul. Konstytucji 38, gdzie także zrównane z ziemią zostały stare zabudowania gospodarcze i oficyny, a teren został uporządkowany. Tam także pojawiły się obiekty małej architektury, a teren wyposażony został w niezbędną infrastrukturę techniczną.

Nowy wygląd zyskało też podwórko przed remontowaną kamienicą przy ul. Zabrzańskiej 126. Tam także konieczne było wyburzenie budynku gospodarczego o powierzchni 117 mkw. oraz zagospodarowanie działek, w tym w szczególności budowę wiaty śmietnikowej, obiektów małej architektury, czyli ławek, koszy na śmieci i stojaka rowerowego. Teren zyskał estetyczne ogrodzenie, a całość dopełniają nasadzenia, oświetlenie i monitoring.

Koszt całego projektu Rewitalizacji podobszaru 8, na który składa się także zagospodarowanie terenów zabytkowego osiedla robotniczego  tzw. Nowej Kolonii Robotniczej  (ul. Żwirowej, Pawła Stalmacha, Karola Jochymczyka, Karola Olszewskiego i Piotra Czajkowskiego.) wyniesie ponad 7,6 mln zł. Zagospodarowanie podwórek przy Zabrzańskiej i Konstytucji kosztowało ponad 1,1 mln zł.

Źródło: UM Bytom