Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Trzecia rocznica śmierci „Buni”. Piekarska społeczniczka pomagała dzieciom

Autor: w dniu 2023-11-23

Działania Gabrieli Kossakowskiej na stałe zapisały się w historii Piekar Śląskich. Społeczniczka pomagała młodym mieszkańcom miasta, ale jej zasługi dostrzegane były w różnych dziedzinach życia społecznego. Napisano o niej książkę i poświęcono tablicę pamiątkową.

Dziś mijają trzy lata, odkąd odeszła Gabriela Kossakowska. Była niezwykłą osobą, zaangażowaną w działalność społeczną oraz w pomoc potrzebującym. Trudno wyliczyć wszystkie jej przedsięwzięcia jako pedagoga, wychowawcy, niestrudzonej organizatorki piekarskich bali charytatywnych, Honorowej Obywatelki Miasta Piekary Śląskie.

– Droga Pani Gabrysiu, tak trudno mówić o Pani w czasie przeszłym. Tak trudno mówić cokolwiek bez Pani widoku, ciepłego uśmiechu, serdeczności. Nigdy nie myślała Pani o sobie, zawsze o innych. Wielokrotnie zastanawiałam się, skąd czerpie Pani moc, aby sprostać wszystkim wyzwaniom. Jest tylu potrzebujących, samotnych, głodnych, nieszczęśliwych, a Pani ma zawsze dla nich dobre słowo, pomoc materialną, ciepło i dobroć. Zostaniesz z nami na zawsze, bo zostają z nami wspomnienie i dzieła Twoich rąk – tymi słowami żegnała społeczniczkę Prezydent Miasta Piekary Śląskie w dniu ostatniego pożegnania.

Doceniając wielkie zasługi społeczniczki na rzecz piekarzan, w tym roku odbyła się wyjątkowa uroczystość nadania nazwy: Rondo im. Gabrieli Kossakowskiej przy zbiegu ulic Okrzei, Janty i Gimnazjalnej, a także odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

Gabriela Kossakowska była wieloletnią radną Rady Miasta Piekary Śląskie. W kadencji 2014-2018 pełniła również funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Miasta. Zwieńczeniem jej długoletniej pracy dydaktycznej, wybitnych osiągnięć na polu oświaty i działalności społecznej, a także ścisłej współpracy z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, było przyznanie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, który odebrany został z rąk Prezydenta RP w dniu 9 lutego 2018 roku.

W 2019 r. otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Piekary Śląskie. Znana była ze swego wielkiego serca dla najmłodszych. Od 1994 r. do 2019 r. organizowała piekarskie bale charytatywne, z których dochód przeznaczony był na sfinansowanie wakacyjnego wypoczynku dla wielu potrzebujących dzieci. Dzięki jej balom charytatywnym na kolonie wyjechało 765 najmłodszych mieszkańców Piekar Śląskich.