Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Tychy: Oddział neurologiczny wznawia działalność

Autor: w dniu 2024-04-13

Oddział Neurologiczny w Szpitalu Megrez w Tychach wznawia działalność po przerwie. Partnerem Oddziału będzie wiodący w regionie ośrodek kliniczny – Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Po około czteromiesięcznej przerwie Szpital Megrez reaktywuje zawieszony Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym, tym samym zapewniając specjalistyczną opiekę mieszkańcom Tychów i okolic. Wszystko to dzięki intensywnym działaniom dyrekcji oraz nawiązaniu ścisłej współpracy z Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach, z którego potencjału kadrowego skorzysta teraz tyska placówka. Ordynatorem wznowionego oddziału została ceniona specjalistka, Konsultant Wojewódzka w dziedzinie neurologii prof. dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal. Tym samym, tyski szpital poradził sobie z ogólnopolskim problemem, jakim jest deficyt specjalistów z zakresu neurologii.

W reaktywacji zawieszonego w grudniu 2023 roku Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym pomogła współpraca Szpitala Megrez w Tychach z Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, z którego potencjału kadrowego skorzysta teraz tyska placówka. Podpisana 12 kwietnia umowa pozwoli wykorzystać znajdujący się w Tychach wysokiej jakości sprzęt, infrastrukturę oraz nowoczesną bazę łóżkową do zabezpieczenia udarowo-neurologicznego pacjentów z Tychów i okolic. Leczyć ich będą specjaliści z Górnośląskiego Centrum Medycznego, na czele z prof. dr hab. n. med. Anettą Lasek-Bal, Konsultant Wojewódzką w dziedzinie neurologii.

Za nami liczne spotkania i rozmowy w zaangażowanych zespołach dwóch placówek, które zaowocowały przezwyciężeniem przez szpital ogólnopolskiego, systemowego problemu, jakim jest niedobór lekarzy-neurologów. Dzięki współpracy z wiodącym w regionie ośrodkiem klinicznym nie tylko zabezpieczamy medycznie mieszkańców miasta, ale również otwieramy przed Szpitalem Megrez zupełnie nowe możliwości, zapewniając najwyższej klasy opiekę medyczną. Posiadane przez Szpital uprawnienia pozwalają na szkolenie lekarzy-rezydentów, którzy pod czujnym okiem lekarzy specjalistów z Górnośląskiego Centrum Medycznego będą mogli w niedalekiej przyszłości zdobywać najlepsze możliwe doświadczenie. Wszystko to z korzyścią dla naszych pacjentów  – mówi Mariola Szulc, Prezes Zarządu Szpitala Megrez w Tychach.

Oddział posiada 36 łóżek – 16 przeznaczonych dla pacjentów po udarach, a 20 dla osób z pozostałymi schorzeniami neurologicznymi. Nowoczesne, wysokiej klasy wyposażenie oddziału oraz kompleksowa baza diagnostyczna w szpitalu pozwoli na szybką i profesjonalną pomoc dla pacjentów, w przypadku których liczy się każda minuta. Ofertę medyczną kompleksowo uzupełnia także otwarta niedawno w szpitalu Poradnia Neurologiczna.

Zapewnienie pacjentom z Tychów i okolic specjalistycznej opieki medycznej w tak kluczowej  dziedzinie, jak neurologia było priorytetem dla Szpitala Megrez. Cieszymy się, że Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym będzie kontynuował działalność w naszym mieście. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wytężone starania dyrekcji, których zwieńczeniem było pozyskanie tak wyjątkowego i poważnego partnera, jakim jest Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach. Wierzę, że to dopiero początek owocnej współpracy, a dla nas kolejny etap rozwoju oferty medycznej szpitala – mówi Maciej Gramatyka, pełniący funkcję Prezydenta Miasta Tychy.

Co istotne, Szpital Megrez w Tychach posiada pełen kontrakt z NFZ na ponowne uruchomienie zawieszonego w grudniu 2023 roku oddziału, a współpraca z Górnośląskim Centrum Medycznym dotyczy tylko zapewnienia kadry lekarskiej. Oddział został wsparty kompletem wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny neurologii z Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach, które jest największym i wiodącym ośrodkiem klinicznym w regionie. Pozostała część kadry medycznej – pielęgniarki, salowe – to pracownicy Szpitala Megrez w Tychach.

Dzięki ścisłej współpracy z ośrodkiem klinicznym będziemy mogli kompleksowo leczyć pacjentów po udarach oraz z innymi schorzeniami neurologicznymi. Nowoczesny sprzęt i wyposażenie Szpitala Megrez pozwoli nam na zaopiekowanie się chorymi na miejscu, w Tychach. W przypadku stwierdzenia potrzeby wykonania poważniejszych zabiegów, takich jak np. trombektomia, będziemy odpowiednio przygotowywać i zabezpieczać pacjentów, a następnie transportować ich do Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach, gdzie będą dalej leczeni. Jednocześnie, jako Konsultant Wojewódzka cieszę się, że wspólnymi siłami poradzimy sobie z ogólnopolskim problemem, jakim jest deficyt lekarzy-neurologów – mówi prof. dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal, Ordynator Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym oraz Konsultant Wojewódzka w dziedzinie neurologii.

Podczas gdy Szpital Megrez zobowiązuje się zapewnić wsparcie personelu pielęgniarskiego oraz pełną infrastrukturę, Górnośląskie Centrum Medyczne będzie wspierać oddział swoją wiedzą medyczną i doświadczeniem w leczeniu chorób neurologicznych. Ta wielospecjalistyczna placówka, zwana przez mieszkańców potocznie Szpitalem w Ochojcu to szpital o wieloletniej tradycji i znaczącym dorobku naukowym, cieszący się od wielu lat uznaniem pacjentów. Szpital ma znaczenie ponadregionalne i znany jest z wielu innowacyjnych metod leczenia. Organem tworzącym ośrodek jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Dobro chorego jest najważniejszym celem działania Górnośląskiego Centrum Medycznego, dlatego zawsze chętnie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem z ościennymi, profesjonalnymi ośrodkami. Współpraca ze Szpitalem Megrez niesie za sobą obopólne korzyści. Z jednej strony, mieszkańcy Tychów będą mogli na miejscu korzystać z wysokich kwalifikacji naszych specjalistów, a z drugiej, nadrzędnej strony nasza placówka będzie mogła pomóc jeszcze większej liczbie pacjentów – mówi dr Klaudia Rogowska, Dyrektor Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach.

Foto i źródło: Szpital Megrez