Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Wstępna decyzja kredytowa pozytywna – co dalej?

Autor: w dniu 2024-02-15

Wnioskując o kredyt, bardzo często zdarza się, że szybko pojawia się wstępna decyzja kredytowa pozytywna, co dalej? Warto poznać kolejne etapy, przez które należy przejść, aby otrzymać środki. Czy bank po wstępnej pozytywnej decyzji, wymaga innych formalności? Od czego one zależą? Kiedy jest wydawana ostateczna decyzja kredytowa?

Co oznacza wstępna decyzja kredytowa?

Kwestia, jaką jest wstępna decyzja kredytowa, nie dla wszystkich jest jasna. Bank bardzo często przy udzielaniu kredytów wstępnie decyduje, czy klient ma szanse na udzielenie zobowiązania w kwocie, o którą wnioskuje. Warto jednak dokładnie dowiedzieć się, co to jest wstępna decyzja kredytowa i czym odróżnia się od tej ostatecznej. Jeśli nie wybrałeś banku dla kredytu gotówkowego, warto wybrać odpowiedni, skorzystaj z zaufanego rankingu kredytów gotówkowych: https://www.totalmoney.pl/kredyty_gotowkowe.

Czym jest wstępna decyzja kredytowa? To pierwszy etap, z którym mamy do czynienia podczas procesu ubiegania się o kredyt. Podczas niego bank ocenia jedynie podstawowe informacje o wnioskodawcy. To pomaga mu podjąć podstawową decyzję, czy klient spełnia standardowe kryteria kredytowe.

Przed wydaniem wstępnej decyzji kredytowej bank analizuje:

 • Dochody i kwestie związane z zatrudnieniem — podstawowe informacje o zatrudnieniu, trybu pracy, branży, stanowisku, wysokości dochodów.
 • Historię kredytową — weryfikacja bazy BIK w celu sprawdzenia historii spłaty poprzednich i aktualnych zobowiązań.
 • Zdolność kredytową — podstawowa analiza wolności kredytowej z uwzględnieniem sytuacji finansowej.

Wstępna decyzja kredytowa oczywiście jest deklaracją banku do udzielenia kredytu lub wiąże się z odrzuceniem wniosku z powodu zbyt niskiej zdolności kredytowej. Jeśli wydana jest wstępna decyzja kredytowa pozytywna, co dalej się dzieje? Bank przeprowadza kolejne etapy kredytowania, aby ostatecznie sprawdzić zdolność kredytobiorcy. W tym celu szczegółowo analizuje się wszelkie istotne elementy. Następnie wydaje decyzję kredytową, która jest już ostateczna.

Czy wstępna decyzja kredytowa jest wiążąca?

Z racji, że bank dokonuje oceny kredytowej w oparciu o podstawowe informacje, wstępna decyzja kredytowa nie jest wiążąca. To jedynie informacja, że może zaistnieć realna szansa na udzielenie kredytu, ale nie jest to pewne. Wynika to z faktu, że krótka analiza umożliwia bankowi uzyskanie jedynie ogólnego obrazu sytuacji kredytobiorcy. Dalsze etapy procedury kredytowej dają już szersze możliwości weryfikacji.

Wstępna decyzja kredytowa pozytywna a ostateczna — czym się różnią?

Kiedy wstępna decyzja kredytowa zostanie wydana, wielu kredytobiorcom wydaje się, że w 100% otrzymają kredyt, o który wnioskują. Wiadomo już, że nie jest to pewne, bo podstawowa weryfikacja daje jedynie możliwość ogólnej oceny kredytobiorcy. Czym różni się wstępna decyzja kredytowa od tej ostatecznej?

Różnice między wstępną decyzją kredytową a ostateczną decyzją to:

 • Zakres analizy kredytowej — wstępna decyzja wymaga jedynie sprawdzenia podstawowych informacji. Ostateczna decyzja kredytowa wiąże się ze szczegółową analizą sytuacji finansowej, spłacanych zobowiązań, sytuacji osobistej kredytobiorcy i innych kwestii. Ostateczna decyzja kredytowa wymaga też dostarczenia większej ilości dokumentów, które będzie sprawdzać bank.
 • Pewność udzielenia kredytu — wstępna decyzja nie daje pewności, że kredyt zostanie udzielony. To jedynie podstawowa informacja, że kredytobiorca ma jakieś szanse na wsparcie finansowe. Ostateczna decyzja kredytowa jest z kolei wiążąca i daje pewność, że kredyt został przyznany.
 • Czas wydania — wstępna decyzja kredytowa pojawia się po kilkunastu minutach do kilku godzin od złożenia wniosku (standardowy kredyt gotówkowy) lub w ciągu kilku dni (inne kredyty i wysokie kwoty). Ostateczna decyzja kredytowa zajmuje dłużej ze względu na skrupulatną weryfikację.
 • Wymagane dokumenty — do wstępnej decyzji kredytowej wystarczy wniosek i deklaracja klienta. Ostateczna decyzja wiąże się z koniecznością skompletowania szeregu dokumentacji, np. zaświadczeń od pracodawców, wyciągów bankowych, umowy o pracę czy dokumentów związanych z nieruchomością.
 • Warunki kredytu — przy wstępnej decyzji kredytowej bank ocenia, że mógłby udzielić kredytu, ale ostateczne warunki nie są znane. Z kolei przy decyzji wiążącej przedstawiane są konkretne warunki kredytowe.

Ile się czeka na wstępną decyzję kredytową?

Jeśli interesuje Cię, to kiedy będzie wydana wstępna decyzja kredytowa, czas oczekiwania może być różny, w zależności od przypadku. Wiele banków wydaje pierwszą decyzję już po kilku czy kilkunastu minutach (kredyt gotówkowy). Starając się o kredyt hipoteczny, należy wiedzieć, że cały proces może być dłuższy i wyniesie nawet kilka do kilkunastu dni.

Co po pozytywnej wstępnej decyzji kredytowej?

Została wydana wstępna decyzja kredytowa pozytywna. Co dalej? Z reguły banki poproszą o dopełnienie pozostałych formalności. Na pewno potrzebne będą dodatkowe dokumenty, niezbędne do weryfikacji zdolności kredytowej. W przypadku kredytu gotówkowego najczęściej dotyczą one dochodów i sytuacji finansowej. Z kolei, gdy starasz się o kredyt hipoteczny, dokumentacja będzie określała też nieruchomość, którą chcesz nabyć lub wybudować.

Poszczególne etapy, na które musisz się przygotować po wydaniu wstępnej decyzji kredytowej to:

 1. Skompletowanie dokumentacji — zaświadczenie od pracodawcy, umowa o pracę, dokumenty księgowe (w przypadku własnej firmy), wyciągi z konta, zaświadczenie o dochodach, czy też dokumenty związane z zabezpieczeniem kredytu hipotecznego.
 2. Analiza kredytowa — na tym etapie bank musi dokładnie sprawdzić zdolność kredytową poprzez analizę dostarczonych dokumentów, a także historii w BIK, raportów z baz dłużników, ocenić zabezpieczenie kredytu (jeśli dotyczy) i obliczyć ryzyko kredytowe.
 3. Dodatkowa weryfikacja — zależy od rodzaju oferty i jej warunków. Może zdarzyć się, że bank będzie wymagać dodatkowych informacji, np. wyznaczy rzeczoznawcę, który wyceni nieruchomość.
 4. Wydanie ostatecznej decyzji kredytowej — po dokładnej analizie bank może wydać ostateczną decyzję, która jest już wiążąca. Jeśli przyzna kredyt, klient dowiaduje się, na jakich warunkach. Wówczas udziela szczegółowych informacji na temat oprocentowania, RRSO, wysokości raty, czasu spłaty kredytu. Zostaną przedstawione też ewentualne wymogi związane z zabezpieczeniem kredytu hipotecznego i udostępniony harmonogram spłat.
 5. Podpisanie umowy — po zaakceptowaniu warunków następuje podpisanie umowy kredytowej.
 6. Wypłata środków — jeśli umowa zostanie podpisana i wszystkie formalności będą spełnione, bank wypłaca środki.
 7. Spłata kredytu — ostatnim etapem jest już słaba rat według harmonogramu udostępnionego przez bank.

Warto pamiętać, że decyzja kredytowa ma swój termin ważności. Banki najczęściej dają czas od 30 do 90 dni na to, aby klient zdecydował, czy akceptuje zaproponowane warunki i podpisuje umowę kredytową. Jeśli w tym czasie umowa nie zostanie podpisana, decyzja kredytowa utraci moc, a cały proces ubiegania się o kredyt trzeba rozpocząć od nowa.

Materiał partnera