Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Zmarł prof. Marek Szczepański. Był cenionym socjologiem

Autor: w dniu 2023-10-12

Odszedł ceniony socjolog, prof. Marek Szczepański. Był przez lata związany z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Wyższą Szkołą Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach.

Socjolog, który odszedł w wieku 67 lat, został pożegnany przez Uniwersytet Śląski, z którym był związany przez lata. Uczelnia podkreśla ugruntowaną pozycję profesora w świecie naukowym w kraju i na arenie międzynarodowej oraz jego bogaty dorobek naukowy.

Zmarł prof. Marek Szczepański zaangażowany w życie akademickie

Prof. Marek Szczepański dał się poznać jako znakomity uczony i organizator badań naukowych oraz kształcenia akademickiego. Był promotorem młodej kadry naukowej, wspierał ważne projekty oraz inicjatywy badawcze. Zapamiętamy go jako cenionego nauczyciela akademickiego, wychowawcę wielu pokoleń socjologów, cieszącego się szacunkiem pracowników i studentów Uniwersytetu Śląskiego.

Prof. Marek Szczepański pełnił ważne funkcje akademickie: był prodziekanem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w latach 1990–1993, dyrektorem Instytutu Socjologii w latach 1993–2008, a w 1991 roku objął funkcję kierownika Zakładu Socjologii Rozwoju. Był także współzałożycielem, rektorem, a następnie prorektorem Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach, wiceprzewodniczącym Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk, członkiem Polskiej Akademii Umiejętności (Stacja PAU w Katowicach), przewodniczącym Rady Naukowo-Programowej Międzynarodowego Centrum Studiów Śląskich, przewodniczącym Rady Naukowej Państwowego Instytutu Naukowego – Instytut Śląski w Opolu (w latach 2008–2012), członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, a także Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. W 2016 roku został uhonorowany uniwersytecką Nagrodą "Pro Scientia et Arte" przyznaną "w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych i dydaktycznych".