Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Zmowa przetargowa z finałem w sądzie

Autor: w dniu 2023-04-19

Przedsiębiorca budujący drogi wygrywał przetargi. Pomagali mu w tym urzędnicy, którzy udostępniali mu niezbędne do tego informacje. Sprawa ostatecznie znalazła finał w sądzie. 

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach zakończyli śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy przetargach na wykonanie nawierzchni drogowej. Ustalili, że za "ustawianie" w 2020 r. dwóch przetargów o łącznej wartości prawie 6,5 mln złotych odpowiadali dwaj ówcześni funkcjonariusze publiczni jednego z Zarządu Dróg Powiatowych na terenie Śląska oraz przedstawiciel jednego ze śląskich podmiotów gospodarczych. Podejrzani przyznali się do winy, a do sądu trafił wniosek o ich skazanie.

Zmowa przetargowa na budowę dróg

Na trop przestępstwa śledczy wpadli w 2021 roku. Jak ustalono w toku prowadzonego postępowania, dwaj pracownicy samorządowi jednego z Zarządów Dróg Powiatowych podczas ogłaszania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie nawierzchni drogi powiatowej porozumieli się z jednym ze śląskich przedsiębiorców zajmującym się realizacją takich inwestycji. Ujawnili mu, jakie oferty składają inni oferenci, by mógł złożyć najkorzystniejszą. Wtedy właśnie ona była zatwierdzana przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg. Pracownicy ci poświadczyli również nieprawdę, zatwierdzając ze wsteczną datą sporządzony protokół z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

Pracujący nad sprawą śledczy zebrali ponadto materiał dowodowy potwierdzający, że te same osoby, działając w identyczny sposób, we wcześniejszym okresie doprowadziły do wygrania przez tego samego przedsiębiorcę jeszcze jednego przetargu, również na wykonanie nawierzchni jezdni innej z dróg powiatowych. Przetargi o łącznej wartości prawie 6,5 miliona złotych przeprowadzono w 2020 roku.

Jakie zarzuty przedstawiono?

W sprawie prowadzonej pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach podejrzani usłyszeli zarzuty przekroczenia swoich uprawnień i poświadczenia nieprawdy w dokumencie. Podejrzani przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu kontaktowania się ze sobą i poręczenia majątkowego, a na zabezpieczonych w toku postępowania środkach finansowych w kwocie 25 000 złotych ustanowił zabezpieczenie majątkowe.

W skierowanym do sądu wniosku o ukaranie, Prokurator wystąpił o orzeczenie uzgodnionej z podejrzanymi kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonywania oraz orzeczenie środka karnego w postaci zakazu zajmowania w administracji publicznej stanowisk kierowniczych i związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Natomiast przedsiębiorca, który w nieuczciwy sposób wygrał przetargi na wykonanie nawierzchni drogowej, usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej, do którego się przyznał. Do sądu trafił prokuratorski wniosek o skazanie go karą 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata i grzywna w wysokości 50 000 złotych.