Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Buki pod ochroną. Gotowe są projekty uchwał

Autor: w dniu 2024-02-12

Oczekiwaniom mieszkańców i przyrodników stanie się zadość. Ponad 200 buków zlokalizowanych w Lesie Murckowskim zyska ochronę. Wspólne działania miasta Katowice i Nadleśnictwa Katowice złożyły się na powstanie pakietu ochronnego dla murckowskich starych drzew.

Ponad 200 buków zlokalizowanych w Lesie Murckowskim zyska ochronę. Wspólne działania Miasta Katowice i Lasów Państwowych Nadleśnictwa Katowickiego złożyły się na powstanie pakietu ochronnego dla murckowskich buków, na który składa się: nadanie bukom statusu drzewa ekologicznego, a także utworzenie Alei Buków oraz dwóch Zespołów Przyrodniczo-Krajobrazowych.

Las Murckowski, jeden z dwóch rezerwatów przyrody zlokalizowanych w Katowicach, został powiększony o ponad 40 ha, zyskał także otulinę, która stanowi dodatkową ochronę przed możliwością negatywnego oddziaływania czynników zewnętrznych w przyszłości. Teraz czas na kolejne działania, m.in. nadanie bukom statusu drzewa ekologicznego, a także utworzenie Alei Buków oraz dwóch Zespołów Przyrodniczo-Krajobrazowych – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Przedmiotem ochrony jest las bukowy o cechach naturalnych, położony w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji. Głównym bogactwem Lasu Murckowskiego jest drzewostan, w skład którego wchodzi wiele wiekowych, pomnikowych drzew, zwłaszcza buków. Znaczna część lasów bukowych na terenie rezerwatu przekroczyła wiek 150 lat.

Dla mnie to sytuacja normalna i oczywista, że Katowickie Nadleśnictwo i Miasto Katowice współpracują – mówi Jarosław Makowski, zastępca prezydenta Katowic. Efektem tej współpracy jest ochrona i pielęgnacja Murckowskich buków, które wskazali mieszkańcy i społecznicy. Cieszę się, że leśnicy w tej nowej sytuacji społecznej będą tymi, którzy wyjątkowymi drzewami będą się opiekować. Nadleśnictwo ma do tego ludzi, tak zwany know how i narzędzia – dodaje.

Po rozmowach z Katowickim Nadleśnictwem i wspólnych ustaleniach z Miastem Katowice, buki wskazane przez społeczników będą miały status tzw. drzew ekologicznych. Każde takie drzewo będzie oznaczone literą E i dzięki nadaniu statusu drzewa ekologicznego, zgodnie z wewnętrznym zarządzeniem Nadleśnictwa, będzie ono podlegać pielęgnacji i ochronie przez leśników. Mowa o 216 drzewach znajdujących się na terenie Lasu Murckowskiego.

Fot. Monika Winkler

-216 buków będzie objętych troską i pielęgnacją ze strony nadleśnictwa. Każde takie drzewo będzie miało znaczek "E", co znaczy "drzewo ekologiczne", ten znaczek jest swoistą "tarczą ochronną", że nikt nie będzie mógł tego drzewa wyciąć. Drugi punkt to wyznaczenie 30, które będą objęte statusem "pomnik przyrody" – mówi Makowski

To 24 drzewa wyznaczona przez społeczników oraz 6 drzew dodatkowo wskazanych przez leśników. Będą one, w myśl ustaleń, tworzyć swoistą Aleję Buków, a tym samym podkreślać wyjątkowy walor Lasu Murckowskiego – ważny nie tylko dla dzielnicy, ale dla całego miasta.

Z 216 drzew wybraliśmy 30 wyjątkowych okazów, które są dostępne dla mieszkańców i utworzą Aleję. Oprócz buków znajduje się tam na przykład jesion, olsza i jawor. Trzy lata temu zawnioskowaliśmy o zwiększenie o ponad 40 ha terenu rezerwatu. Myśląc o dostępności tych terenów dla mieszkańców chcemy obok stworzyć dwa zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Gdyby to był rezerwat wiązałoby się to z szeregiem ograniczeń – w tym z zakazami ruchu, zbioru grzybów i innych płodów runa leśnego co znacznie ograniczyłoby dostępność dla mieszkańców – mówi Stanisław Jeziorański, nadleśniczy Nadleśnictwa Katowice.

Trzecim elementem pakietu jest nadanie dwóm obszarom leśnym statusu Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego. Pismo z prośbą o to wpłynęło do Urzędu Miasta. Zgodnie z planami stosowny projekt uchwały ma zostać przygotowany na marcową sesję Rady Miasta. Pierwszy obszar obejmuje 117ha. Proponowana nazwa ZPK to MROKWA. Drugi będzie obejmował obszar 36ha. Proponowana nazwa to SIĄGARNIA. W sumie oba ZPK będą stanowić obszar o powieszeni 153ha. Nazwy zaproponowane przez Nadleśnictwo Katowickie zostaną skonsultowane z mieszkańcami Murcek i miejscową Radę Dzielnicy. – Zależy mi, by mieszkańcy partycypowali w tym nowym podejściu do opieki nad Lasem Murckowskim – podkreśla wiceprezydent Makowski.

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy wyznacza się w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania jego wartości przyrodniczych, kulturowych i estetycznych. Zalicza się go do obiektowych, czyli indywidualnych form ochrony przyrody.

Fot. Monika Winkler