Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Nastawnia bramowa „Bt” w Bytomiu zyska nowe życie

Autor: w dniu 2024-02-12

Zabytkowa nastawnia bramowa w Bytomiu przejdzie gruntowny remont. Spółka PKP PLK ogłosiła przetarg na remont obiektu, którego efekty będą widoczne jeszcze w tym roku. Konstrukcja zostanie oczyszczona i pomalowana, elewacja i dach obiektu będą poddane renowacji, a okna i drzwi – wymienione. Także wnętrze obiektu przejdzie modernizację. Na nastawni zamontowane zostanie również nowe oświetlenie, dzięki czemu w nocy pochodzący z 1935 roku obiekt będzie podświetlony.

Nastawnia bramowa "Bt" została zaprojektowana i wzniesiona w 1935 roku, czyli w czasie, gdy Bytom był w granicach III Rzeszy. Budynek zaprojektowano w charakterystyczny, modernistyczny kształt w stylu streamline, który popularny był w latach 30. XX wieku. Obiekt posiada formę dwubryłową – niższa, jednokondygnacyjna część mieści dziś pomieszczenia warsztatowo-techniczne, zaś wyższa, nadwieszona nad torami kolejowymi i wsparta na stalowym filarze, przeznaczona jest na pomieszczenie tzw. nastawnicowni, w której znajdują się pulpity nastawcze do sterowania ruchem kolejowym.

Nastawnia bramowa "Bt" przejdzie gruntowny remont

Wpisana do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków nastawnia bramowa "Bt" nie pełni już, przypomina urząd, funkcji posterunku technicznego. We wrześniu 2022 roku sterowanie ruchem zostało przeniesione na nastawnię BT4, a docelowo ruch pociągów po zmodernizowaniu linii kolejowej nr 131 będzie kierowany z nowo powstałego Lokalnego Centrum Sterowania "Bytom" w rejonie ul. Składowej.

Prace uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

Wszystkie prace realizowane na nastawni bramowej zostały uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Taka procedura jest konieczna, bowiem obiekt został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego.

Trwa przebudowa linii kolejowej nr 131, czyli popularnej Magistrali Węglowej

Na całym bytomskim odcinku linii kolejowej nr 131 trwają prace związane z przebudową Magistrali Węglowej. Najważniejsze prace toczą się na hali peronowej z 1929 roku, gdzie zakończyły się już prace związane ze wzmocnieniem konstrukcji hali i zabezpieczeniem antykorozyjnym, zaś roboty związane z montażem krokwi i deskowaniem są już prawie na ukończeniu. Równocześnie trwają także prace związane z ułożeniem nowego poszycia dachu z blachy cynkowo-tytanowej oraz montażem przeszklenia świetlika i ścian szczytowych.

Fot. UM Bytom

Jednocześnie trwają prace na peronach. Budowane są dwa z trzech peronów w stacji. Prace prowadzone są też w przejściu pod torami na perony. Po zakończeniu prac wszystkie perony będą – jak opisuje bytomski magistrat – dostosowane do obsługi podróżnych, a windy ułatwią komunikację dla osób z niepełnosprawnościami. Będzie również nowe nagłośnienie i czytelne oznakowanie, wymienione oświetlenie oraz ławki. Odnowione zostaną dwa przejścia podziemne, w tym przejście na perony. Na stacji zostanie przebudowanych łącznie ok. 28 km torów, a także sieć trakcyjna i urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Układ torowy w stacji został zaprojektowany z uwzględnieniem istniejącej nastawni bramowej.

Na hali peronowej pojawią się też nowe napisy z nazwą stacji, wykonane w technologii LED. Dotychczasowe dwa komplety neonowych napisów "Bytom", pochodzących z hali peronowej, przejęła od PKP gmina Bytom. Po ich odnowieniu obydwa neony zostaną wyeksponowane na terenie miasta.

Warto również dodać, że trwają także prace związane z przebudową przystanku kolejowego Bytom – Karb oraz budową nowego przystanku kolejowego Bytom – Stroszek w rejonie wiaduktu nad ul. Strzelców Bytomskich. Trwają również przebudowy oraz remonty wiaduktów kolejowych w mieście: nad ul. Strzelców Bytomskich, ul. Dąbrowa Miejska, ul. Dojazd i ul. Sienną. Planowane są jeszcze prace na wiaduktach nad ul. Chorzowską i Krzyżową, a także w rejonie Zamłynia. Ponadto w budynku nowego Lokalnego Centrum Sterowania montowane są już komputerowe systemy prowadzenia ruchu kolejowego.

Efektem prac w stacji Bytom będą wygodniejsze podróże pociągiem w stronę Katowic i Tarnowskich Gór. Roboty pozwolą na zwiększenie przepustowości stacji oraz rozdzielenie ruchu towarowego od pasażerskiego.

Modernizacja stacji Bytom to część dużej inwestycji na odcinku Chorzów Batory – Nakło Śląskie. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują zadanie "Prace na linii kolejowej nr 131 na odcinku Chorzów Batory – Nakło Śląskie" w ramach projektu "Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo". Wartość prac to 1,2 mld zł netto. Dofinansowanie pochodzi z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zakończenie wszystkich prac planowane jest w 2025 roku.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.