Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Bytom: Była kopalnia, będzie centrum biznesu

Autor: w dniu 2024-07-03

Na terenach po byłej KWK "Centrum" przy ul. Łużyckiej/Piłkarskiej, powstanie akcelerator biznesu, czyli – jak określają to przedstawiciele miasta – nowoczesne centrum kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości.

W środę, 3 lipca w Urzędzie Miejskim w Bytomiu podpisane zostało w tej sprawie porozumienie trójstronne, regulujące warunki współpracy gminy Bytom, Spółki Restrukturyzacji Kopalń oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Centrum biznesu w miejscu, gdzie działała kopalnia

Spółka Restrukturyzacji Kopalń przekaże nieodpłatnie miastu działki na ten cel, a  projekt zrealizuje KSSE.  Łącznie to ponad 12 hektarów, na których realizowany będzie projekt "Akcelerator biznesowy KSSENON – budowa centrum kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości w Bytomiu". List intencyjny podpisali dziś prezydent Mariusz Wołosz, Jarosław Wieszołek, prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA oraz Rafał Żelazny, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W spotkaniu udział wziął także Jacek Brzezinka, radny Sejmiku Województwa Śląskiego.

Bytom to miasto otwarte na biznes. Ze swoim strategicznym położeniem, dobrze rozwiniętą miejską infrastrukturę  i terenami inwestycyjnymi mamy ogromny potencjał gospodarczy, który wykorzystują kolejni przedsiębiorcy. Wciąż jednak mierzymy się ze skutkami restrukturyzacji górnictwa, dlatego projekty związane z zagospodarowaniem poprzemysłowych terenów w newralgicznych  punktach miasta, takich jak te po byłej KWK "Centrum"  są dla nas bardzo ważne i pokładamy w nich duże nadzieje mówi Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń, odgrywając ważną rolę w procesie zmian zachodzących w regionie podkreśla, że zmiany mają przyczynić się do zwiększenia ilości miejsc pracy.

Chcemy być bardzo aktywnym uczestnikiem transformacji w regionie, po to, żeby nasze tereny stały się prorozwojowe, żeby służyły realizacji nowych projektów. To możliwość przede wszystkim dla firm sektora MŚP, który jest podstawą gospodarki krajowej i regionalnej. Przyczynimy się w ten sposób także do stworzenia nowych miejsc pracy, a w dodatku uda się nam przy tym zachować sporą część naszego dziedzictwa – historii, kultury, architektury pogórniczej – mówi Jarosław Wieszołek, prezes zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA.

KSSENON dla biznesu

Podobny projekt powstaje już w Żorach. Akcelerator biznesowy KSSENON to centrum kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości. Tworzy on kompleks czterech  hal wraz zagospodarowaniem terenu. Każdy obiekt składa się z modularnych mini hal przemysłowych z komplementarną częścią o charakterze pozaprzemysłowym. Szacunkowa wartość projektu dotycząca bytomskiej inwestycji to ponad 19 mln euro, a środki pochodzić będą z funduszy unijnych.

– Żeby  powstał podobny akcelerator w Bytomiu, niezbędna jest nasza ścisła współpraca z władzami miasta w wielu obszarach. Po pierwsze: zapewnienie przez miasto Bytom niezbędnej infrastruktury technicznej dla uruchomienia aktywności gospodarczej w tym obszarze. Po drugie:  identyfikacja potencjalnych specjalizacji, na które samorząd Bytomia chce postawić szczególny nacisk w kontekście realizacji tego projektu. I po trzecie, konieczne jest także wypracowanie z miastem Bytom odpowiedniego modelu biznesowego umożliwiającego osiągnięcie rentowności projektu akceleratora biznesowego. Poza tym nasza spółka musi uzyskać niezbędne zgody korporacyjne, aby móc podjąć stosowne działania w tym projekcie. Przed nami jeszcze wiele wyzwań i trudnych decyzji. Mamy nadzieję, że wspólnie z miastem Bytom osiągniemy sukces, choć mamy również świadomość złożoności przedsięwzięcia i ryzyk, które mu towarzyszą – wyjaśnia Rafał Żelazny, prezes zarządu KSSE SA.

Historia KWK Centrum

Kopalnia Węgla Kamiennego "Centrum" – przypomina miasto – należała do jednej z najdłużej fedrujących kopalń na terenie Bytomia. Jej początki sięgają 1872 roku, kiedy na zrębach kopalń rud cynku i ołowiu rozpoczęto budowę kopalni węgla kamiennego. Do nowo powstającej kopalni "Karsten-Zentrum" włączono szyb porudny "Vuellers", obecnie "Staszic", jak również rozpoczęto głębienie nowych szybów "Gaertner", dzisiejszy "Rejtan" oraz "Drescher" czyli "Skarga". Pierwsze tony węgla z pokładu na głębokości 226 m wydobyto w 1878 roku i tę datę uznaje się za początek KWK "Karsten-Centrum", mimo że ostateczny kształt kopalnia nabrała dopiero w 1881 roku, gdy doszło do połączenia kilku pól górniczych i kopalń: "Karsten", "Centrum", "Beuthener Gruben" oraz "Kaiser Wilhelm". W okresie II wojny światowej kopalnia pracowała bez większych zakłóceń. Również zdobycie miasta przez wojska Armii Czerwonej nie wyrządziło szkód w zakładzie, w którym w kwietniu 1945 roku rozpoczęto ponowne wydobycie już pod nazwą KWK "Centrum . Lata pięćdziesiąte XX wieku w historii kopalni to nie tylko wytyczenie nowych obszarów górniczych kopalni, modernizacja szybu "Piekary", ale również zmiana nazwy kopalni na "Dymitrow". Pierwsze lata gospodarki rynkowej charakteryzowały się restrukturyzacją górnictwa. W KWK "Centrum" ze względu na trudności finansowe w 1991 roku wprowadzono zarząd komisaryczny, zaś w 1993 roku włączono do Bytomskiej Spółki Węglowej SA i połączono z KWK "Szombierki. W 1999 roku powstał Zakład Górniczy "Centrum" Sp. z o. o, który w 2003 roku włączono do Kompanii Węglowej SA. Już dwa lata później, w 2005 roku ZG "Centrum" połączono z Zakładem Górniczym "Bytom III" Sp. z o.o., tworząc Kopalnię Węgla Kamiennego "Bobrek-Centrum", która przetrwała do 2015 roku, kiedy rozdzielono ją na dwa zakłady, z którego KWK "Centrum" została przekazana do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA i postawiona w stan likwidacji.