Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Bytom: Od września więcej za żłobek dla dziecka

Autor: w dniu 2023-08-01

Od 1 września zmieni się stawka za pobyt dzieci w żłobkach miejskich w Bytomiu. Decyzję w tej sprawie podjęli radni. Dla rodziców, którzy dotychczas płacili 504 zł, od 1 września opłata wyniesie 576 zł. Rodzice będą mogli starać się też o dofinansowanie pobytu dziecka w żłobkach.

Zmieni się nie tylko opłata za pobyt dziecka w żłobku, ale też opłata za wyżywienie. Od września będzie wynosić ona maksymalnie 0,4% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku budżetowym (obecnie jest to 3 600 zł brutto) czyli 12,00 zł za dzień.

Przy rosnących cenach żywności, stawka ta nie jest wygórowana i za tę kwotę placówki będą w stanie zapewnić dzieciom pełnowartościowy posiłek zgodny z określonymi normami – mówi Jarosław Więcław, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej.

Zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, rodzice mogą składać wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dofinansowanie w wysokości do 400 zł miesięcznie. Dofinansowanie przysługuje rodzicom na dziecko uczęszczające do żłobka, klubu dziecięcego lub znajdujące się pod opieką dziennego opiekuna i niekorzystające z rodzinnego kapitału opiekuńczego. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku.

Rodzice mogą w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego otrzymać 500 zł przez 24 miesiące (na drugie dziecko i kolejne) lub 1 tys. zł przez 12 miesięcy. Pieniądze te mogą przeznaczyć na pokrycie wydatków na opiekę nad dzieckiem, w tym żłobek.

Oznacza to w gruncie rzeczy, że rodzice zapłacą za żłobek mniej, dopłacając tylko różnicę wynikającą z dopłaty oraz koszty wyżywienia. Przepisy dotyczą zarówno placówek publicznych, jak i prywatnych – mówi Jarosław Więcław.

Dopłata za żłobek nie wpłynie na konto rodzica, lecz bezpośrednio do placówki, do której uczęszcza dziecko.

Foto i źródło: UM Bytom