Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Ciężarówki znów pojadą Strzemieszycką do Euroterminalu w Sławkowie

Autor: w dniu 2023-07-31

1 sierpnia, na dwa miesiące, ponownie dopuszczony zostanie ruch ciężarówek dojeżdżających ul. Strzemieszycką do Euroterminalu w Sławkowie. W ciągu kilku lat ciężki transport z dróg lokalnych w tym rejonie ma zniknąć. Ma to związek z planowaną budową łącznika między terminalem i DK94.

Aktualnie zakaz ruchu dla pojazdów o masie powyżej 7. ton obowiązuje od skrzyżowania z DW 790 do ul. Zakawie. Nie dotyczy autobusów miejskich, służb komunalnych oraz ciężarówek dojeżdżających do nieruchomości na tym odcinku, na których prowadzona jest działalność gospodarcza. Odstępstwem jest także dojazd od ul. Strzemieszyckiej do firm przy ul. Rudnej, Rodzinnej i Ciołkowizna. Niestety kierowcy często ignorują zakaz.

1 sierpnia, na dwa miesiące, zakaz zostanie zniesiony i ruch ciężarówek ul. Strzemieszycką będzie mógł się odbywać. Równocześnie ograniczenia w ruchu ciężarowym w rejonie Euroterminalu będą obowiązywać w Sławkowie. Po dwóch miesiącach sytuacja się zmieni i ruch znów skierowany zostanie przez Sławków.

Od sierpnia 2020 r., takie zmiany naprzemiennie wprowadzane są co dwa miesiące. To efekt porozumienia prezydenta Dąbrowy Górniczej, burmistrza Sławkowa i Starosty Będzińskiego.

– Problem nadmiernego obciążenia lokalnych dróg znany jest od wielu lat. Dotyczy to m.in. okolic ul. Hrubieszowskiej w Sławkowie i Strzemieszyckiej w Dąbrowie Górniczej, które traktowane są jako drogi tranzytowe. Dzieje się tak, bo sławkowski Euroterminal nie jest odpowiednio skomunikowany z trasą S1 ani z DK 94. Cierpią przez to okoliczni mieszkańcy, dla których wzmożony ruch ciężarówek na wąskich ulicach, generujący duży hałas i emisję spalin, jest sporym utrapieniem – czytamy na stronie internetowej dąbrowskiego magistratu.

W lipcu 2020 r. samorządowcy z Dąbrowy Górniczej, Sławkowa i powiatu ustalili, że od sierpnia, co dwa miesiące, będą wprowadzane naprzemiennie ograniczenia dla ruchy ciężarówek – raz w rejonie ul. Strzemieszyckiej, następnie na ul. Hrubieszowskiej w Sławkowie. Takie tymczasowe rozwiązanie jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Sławkowa i Strzemieszyc, zapewnia jednocześnie równomierne rozłożenie uciążliwości związanych z ruchem tirów, dojeżdżających do terminali przeładunkowych.

Jesienią 2022 r. pojawiła się szansa na definitywne rozwiązanie problemu. Wówczas zapadła decyzja, że w piątej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Sławków otrzyma 250 mln zł dofinansowania na budowę łącznika między DK 94 i Euroterminalem.

To przedsięwzięcie skomplikowane i kilkuetapowe, którego efekty mają być w pełni widoczne za ok. 5 lat. – W najbliższych pięciu latach czeka nas bardzo dużo pracy i wyzwań. Jestem jednak przekonany, że wraz z moim zespołem i pozyskanymi przeze mnie ważnymi partnerami zrealizujemy tą strategiczną inwestycję dla rozwoju Sławkowa – podkreślał pod koniec zeszłego roku Rafał Adamczyk, burmistrz Sławkowa.

W realizację tego zadania finansowo zaangażować musi się nie tylko Sławków, ale także m.in. przedsiębiorstwa, które działają w Euroterminalu i na bieżąco będą korzystać z nowej drogi. Sławkowscy samorządowcy tłumaczą, że chodzi o niebagatelną kwotę, na którą składa się między innymi wkład własny do inwestycji, jak i koszty związane z wykupem działek, które znajdą się ostatecznie na trasie łącznika, z pracami dodatkowymi czy z usługami obsługi inżynierskiej tego skomplikowanego przedsięwzięcia budowlanego. Według wstępnych szacunków to prawie dodatkowe 70 mln zł.

W ramach inwestycji planuje się budowę na terenie Sławkowa układu drogowego jednojezdniowego z dwoma pasami ruchu dla połączenia Drogi Krajowej nr 94 z Euroterminalem z dojazdem do stacji PKP LHS Sławków. Konieczna będzie budowa węzła na DK94 oraz czterech obiektów inżynierskich dla przejścia nowej drogi przez istniejące linie kolejowe. Dodatkowo powstaną niezbędne skrzyżowania łącznika z istniejącymi drogami. W ramach inwestycji zostaną także przebudowane dwa istniejące już odcinki dróg, czyli droga dojazdowa do bramy głównej Euroterminala na ul. Groniec i ul. Szerokotorowa prowadząca do stacji PKP LHS. Zaplanowane będą także inne niezbędne elementy infrastruktury drogowej, pieszej, rowerowej, odwodnienie, oświetlenie, urządzenia ochrony środowiska.

Sławków jest aktualnie na etapie opracowywania programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji. Prace prowadzi wyłoniony w drodze przetargu podmiot zewnętrzny. Kolejnym etapem będzie przetarg na wykonawcę prac projektowych i budowlanych. Lata 2024-2025 upłyną na pracach związanych ze szczegółowym projektowaniem i uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń administracyjnych. W latach 2026-2027 planowane jest przeprowadzenie prac budowlanych.

Foto i źródło: UM Dąbrowa Górnicza