Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Centrum Mody w Sosnowcu

Autor: w dniu 2023-10-10

Będzie to jedyne Polskie Centrum Mody, wpisane do systemu edukacji, które da szanse na uzyskanie i uzupełnienie wiedzy lub zmianę kwalifikacji zawodowych w tej branży. Zaawansowany technologicznie ośrodek kształcenia, szkolenia i egzaminowania w branży modowej, a z jego oferty będą mogli korzystać uczniowie, studenci, nauczyciele, wykładowcy oraz pracownicy branży.

Szkoła będzie mieściła się w zarządzanym przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego budynku przy ul. Warneńczyka 9. Blisko 6 mln zł zostanie przeznaczone na adaptację budynku, w tym na nowoczesne pomieszczenia i wyposażenie. Już teraz CKZiU jest znane w Polsce z corocznej organizacji pokazy mody. Co ważne wszystkie stroje szyte są przez uczniów placówki.

– W salach znajdzie się miejsce na krojownię automatyczną, czyli urządzenie, które przyspiesza prace przy rozkroju tkanin i innych materiałów. Będzie też przestrzeń na laboratoria: techniczno – technologiczne, technik komputerowych oraz konstrukcji, projektowania i modelowania. Nie zabraknie też miejsca na kreatywne studio mody i stylizacji. Kupimy także maszyny, sprzęt, urządzenia techniczne i materiały eksploatacyjne w zakresie związanym z funkcjonowaniem centrów, odpowiadający najnowszym technologiom dla branży przemysłu mody. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – tłumaczy Elżbieta Czernik, dyrektor CKZiU przy ul. Grota-Roweckiego.

Placówka znana jest z organizowania corocznego pokazu mody, w czasie którego prezentowane są stroje przygotowane przez uczniów.

Zainwestują miliony w rozwój

Pozostałe fundusze (4,6 mln zł) placówka przeznaczy na rozwój umiejętności zawodowych nie tylko uczniów ale również studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz innych osób dorosłych w dziedzinie "Moda" w ramach szkoleń zawodowych.

– Chcemy pomóc w podnoszeniu umiejętności nauczycielom, by mogli korzystać z najnowszych rozwiązań. Będziemy również oferować mieszkańcom szanse na podnoszenia kwalifikacji lub przekwalifikowanie zawodowego. Planujemy prowadzić zajęcia dla uczniów  i słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w szczególności w zakresie zajęć praktycznych obejmujących wybraną część programu nauczania danego zawodu oraz prowadzenie zajęć z zakresu kształcenia zawodowego dla  studentów w danej dziedzinie – dodaje dyrektor Czernik.

Jednym z zadań szkoły będzie nawiązanie współpracy pomiędzy biznesem, szkołą a przyszłymi pracownikami, tak by jak najrealniej przygotować ofertę kształcenia.

– Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w naszym mieście jest odpowiedzią na wyzwania dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań pozwalających na podniesienie jakości kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego. Projekt zapewni większy dostęp do edukacji, również dla osób z niepełnosprawnościami i wpłynie na lepsze dopasowanie oferty kształcenia do potrzeb mieszkańców i potrzeb gospodarki regionu, co w sposób bezpośredni przełoży się na spadek bezrobocia – nie kryje zadowolenia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Centrum Mody będzie gotowe w maju 2024 roku. Kwota przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięcia to 10,7 mln zł. Nie jest to jedyna sosnowiecka inwestycja, którą mieliśmy okazję dziś poznać. Przybliżono też dane dotyczące Egzotarium. Szczegóły na jego temat opisane zostały tutaj.

Wiadomo, kiedy zostanie otwarte Egzotarium w Sosnowcu