Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Demonstrator technologii w Mysłowicach. Czym się wyróżnia?

Autor: w dniu 2023-08-18

W Mysłowicach powstaje innowacyjny budynek, w którym będzie znajdować się 29 mieszkań. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

Przy ulicy Karola Miarki w Mysłowicach powstaje najnowocześniejszy w Polsce społeczny budynek wielorodzinny. Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej powiększy swoje zasoby o 29 nowoczesnych i w pełni wykończonych mieszkań.

To efekt realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przedsięwzięcia "Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo", finansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój przy zaangażowaniu Miasta Mysłowice. Nowatorska technologia, w której wznoszona jest nieruchomość, opracowana została została przez firmę DMDmodular p.s.a.

Czym wyróżnia się ten projekt? W budynku społecznym powstaną mieszkania o powierzchni od 45 do 68 m kw. Wszystko to przy zastosowaniu innowacyjnych, ekologicznych rozwiązań w zakresie konstrukcji, gospodarki wodą, energią i materiałami. To wszystko sprawia z kolei, że prace przebiegają w szybkim tempie, a mieszkańcy będą mogli korzystać z lokali dających gwarancję komfortu użytkowania i niskich rachunków.

Projekt realizowany od 2020 roku

Do pracy nad pionierskim projektem w ramach przedsięwzięcia badawczego "Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo" Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przystąpiło w 2020 roku. Chodziło o to, by opracować ekologiczne technologie budowy szybkich w realizacji i tanich w utrzymaniu obiektów mieszkalnych. Oznacza to, że NCBR podjęło wyzwanie, by pozyskać modelowe rozwiązania, które po pierwsze pomogą sprostać problemom mieszkaniowym, a po drugie – wymaganiom związanym z ochroną środowiska, wspierając w ten sposób realizację strategii Europejskiego Zielonego Ładu.

Nad zagadnieniem pracowały zespoły naukowców, inżynierów i architektów, które przygotowały autorskie technologie projektowe i wykonawcze. Pomyślano o rozwiązaniach dla różnych grup odbiorców. Budynek senioralny został zlokalizowany w Rumii, budynek jednorodzinny we Włocławku, a obiekt o funkcji społecznej właśnie w Mysłowicach. Każde z tych trzech miast stało się partnerem strategicznym przedsięwzięcia, który udostępnił nieruchomość pod budowę w pełni funkcjonalnego demonstratora technologii. Po zakończeniu prac miasto stanie się właścicielem budynku, który służył będzie mieszkańcom.

– Niebawem w Mysłowicach zostanie oddany do użytku nowoczesny budynek wielorodzinny, czyli demonstrator technologii, który powstaje przy ul. Karola Miarki 28. Znajdzie się w nim 29 mieszkań, które wejdą w skład zasobu komunalnego miasta. Dzięki tej inwestycji mysłowiczanie będą mieli szansę otrzymać lokale mieszkalne dostosowane do ich potrzeb. Bardzo istotne jest również to, że w budynku będą mogły zamieszkać osoby z niepełnosprawnościami, które dzisiaj borykają się z problemem dostępności. Ogromnie cieszy mnie fakt, że to właśnie w Mysłowicach jest realizowana ta nowoczesna inwestycja i mam nadzieję, że w przyszłości powstaną kolejne – powiedział Wojciech Chmiel, I zastępca prezydenta miasta Mysłowice.

Z myślą o ludziach i środowisku

Podczas wydarzenia zorganizowanego przez NCBR na placu budowy w Mysłowicach można było się zapoznać z technologiami zastosowanymi w budynku. Wykorzystane w obiekcie rozwiązania zostały opracowane i wdrożone przez zespół specjalistów i naukowców powołany przez firmę DMDmodular p.s.a. (lidera konsorcjum) we współpracy z Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki.

– Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi innowacyjne projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Właśnie tutaj w Mysłowicach można zobaczyć plusenergetyczny budynek społeczny, zaprojektowany w ramach przedsięwzięcia "Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo". Opracowany w innowacyjnej technologii modułów 3D budynek będzie produkował z odnawialnych źródeł więcej energii, niż zużywa na wszystkie potrzeby mieszkańców. Budynek jest wykonany w dużym stopniu z surowców wtórnych, przy dążeniu do maksymalnego zredukowania emisji dwutlenku węgla podczas wytwarzania materiałów budowlanych – powiedział Wojciech Racięcki, dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w NCBR.– Jest to jedno z dwunastu realizowanych przez nas w tej chwili innowacyjnych przedsięwzięć w nowatorskiej formule zamówień przedkomercyjnych. W nowej perspektywie finansowej przygotowujemy realizację kolejnych kilkudziesięciu innowacyjnych projektów – dodał.

Szacuje się, że sektor budownictwa odpowiada za około 40% globalnego zużycia energii oraz 36% emisji gazów cieplarnianych. Dlatego musi dążyć do oszczędzania energii, zasobów naturalnych oraz zrównoważonej konsumpcji, a także wprowadzania ustandaryzowanych i efektywnych procesów produkcyjnych. Jak w osiągnięciu tego celu mogą pomóc technologie zastosowane w budynku w Mysłowicach?

Niezwykły plac budowy przy ulicy Karola Miarki

Przy ulicy Karola Miarki powstaje obiekt w technologii modułowej 3D. Każdy z 56 modułów, które składają się na kubaturę budynku, został wykonany w fabryce. W pełni wykończone – począwszy od instalacji i stolarki po meble kuchenne i wyposażenie łazienek – elementy struktury budynku zostały przetransportowane na plac budowy, a następnie złożone. Dzięki takiemu rozwiązaniu znacząco został skrócony nie tylko czas budowy, ale również zminimalizowano ryzyka związane z przestojami spowodowanymi kolejnością wykonania prac przez poszczególne ekipy specjalistów czy utrzymywaniem się niesprzyjających warunków pogodowych.

– W ramach przedsięwzięcia organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opracowaliśmy demonstrator wielorodzinnego budynku, który może być modelowym rozwiązaniem dla każdej jednostki samorządu w Polsce. Nowatorski charakter budynku wyraża się w synergii walorów technologicznych, użytkowo-społecznych, ekologicznych i ekonomicznych. Stworzyliśmy obiekt, w którym zastosowano szereg ekologicznych rozwiązań. Dzięki temu budynek pozwala na oszczędną budowę i charakteryzuje się niskimi kosztami eksploatacji, wysokim komfortem użytkowania, a zastosowana technologia modułowa 3D pozwala na realizację w pełni wykończonego i wyposażonego obiektu w zaledwie cztery miesiące – powiedziała Ewelina Woźniak-Szpakiewicz, prezes zarządu spółki DMDmodular p.s.a., lidera konsorcjum DMD-M (Dostępny Moduł Mieszkalny), które opracowało demonstrator. – Co ważne –  szczególnie dla lokalizacji w centrach miast –  wyprodukowane w naszej fabryce moduły pozwalają na dostarczanie gotowych budynków, bez potrzeby stosowania uciążliwych dla środowiska i otoczenia prac budowlanych charakterystycznych dla tradycyjnych metod wznoszenia obiektów. Gotowe moduły dostarczane są na miejsce transportem drogowym, a następnie konfigurowane w ostateczną formę budynku. Mieszkańcy otrzymują w pełni wykończone i wyposażone mieszkania – dodała.

Fot. NCBR

Nieruchomość przyszłości

Budynek będzie wyposażony w szereg rozwiązań mających na celu racjonalne gospodarowanie energią i wodą. Miasto zyska obiekt, w którym znajdują się m.in.: innowacyjne centrale wentylacyjne z odzyskiem wilgoci oraz ze sprawnością odzysku powietrza na poziomie 95%, system ogrzewania i chłodzenia sufitowego, magazyn energii cieplnej, odzysk energii cieplnej ze zbiornika ścieków szarych, panele fotowoltaiczne i kolektory solarne, które pokryją większość dachu i południowej elewacji budynku, czy też system odzysku wody opadowej z dachu, która zostanie wykorzystana do nawadniania zielonego otoczenia inwestycji. Wszystkie te elementy zostaną powiązane z autorskim systemem BMS służącym do zarządzania budynkiem.

W budynku znajduje się 29 mieszkań o powierzchni od 45 do 68 m kw. Jego konstruktorzy nie mają wątpliwości, że rozwiązanie to jest gotowym modelem do wykorzystania w różnych lokalizacjach w Polsce i pozwala na podniesienie standardu dotychczas funkcjonującego w zasobie budynków socjalnych.

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, które zakłada prace badawczo-rozwojowe, gotowy budynek będzie poddawany testom i badaniom mającym na celu weryfikację systemów zarządzania energią oraz zużycia wody.