Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Druga siedziba COP oficjalnie otwarta

Autor: w dniu 2023-06-12

Druga siedziba Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach została dziś oficjalnie otwarta. Mieści się przy ulicy Wita Stwosza 7. 

Pomieszczenia na parterze budynku przy ul. Wita Stwosza 7 umożliwiają katowickim organizacjom pozarządowym dostęp do sal konferencyjno-warsztatowych, kuchni, kawiarenki oraz przestrzeni przyjaznych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Siedziba COP przy Wita Stwosza 7 oficjalnie otwarta

Przeprowadzenie tej inwestycji, jak przekonują przedstawiciele miasta, jest odpowiedzią na potrzeby organizacji działających na terenie stolicy województwa.

 Wyremontowany parter budynku udostępniamy katowickim organizacjom pozarządowym, a także organizacjom kombatanckim, które wielokrotnie zwracały się do mnie o wsparcie w znalezieniu przestrzeni dla ich działalności – mówi prezydent Katowic Marcin Krupa. Na pozostałych piętrach budynku, w wyremontowanych przestrzeniach zlokalizowane zostały najważniejsze wydziały MOPS, co pozwoli mieszkańcom załatwić wiele różnych spraw w jednym miejscudodaje prezydent.

Centrum Organizacji Pozarządowych II

Stowarzyszenie "Most", które do tej pory prowadziło działalność COP przy ul. Kopernika 14, poprowadzi również drugą siedzibę COP – przy ul. Wita Stwosza. Wsparciem Centrum zostanie objętych ponad 200 organizacji pozarządowych, a samo COP będzie oferowało nie tylko dostęp do sal konferencyjno-warsztatowych, kuchni i kawiarenki, ale także doradztwo specjalistyczne i szkolenia, spotkania integracyjne, sieciowanie i animowanie oraz wsparcie inkubacyjne dla nowych organizacji.

Nowe miejsce COP jest przestronne i pozwala na prowadzenie zajęć dla mieszkańców Katowic w różnym wieku. Chcemy to miejsce wykorzystywać do realizacji nowych projektów, by jeszcze bardziej angażować mieszkańców w działania społeczne – mówi Sonia Rzeczkowska, prezes zarządu Stowarzyszenia "Most". Będziemy nie tylko utrzymywać wysoki poziom oferowanego wsparcia, ale też rozszerzymy działalność COP, oferując nowe formy pomocy, takie jak pakiety promocyjne, pakiety rozwojowe czy indywidualne wsparcie specjalisty ds. rozwoju NGO – dodaje.

Katowice współpracują z organizacjami pozarządowymi w sferze polityki społecznej, kultury, sportu, edukacji i ekologii. W latach 2019–2022 katowickie NGOsy zrealizowały 2281 projektów na łączną kwotę ponad 131 mln zł. Centrum Organizacji Pozarządowych jest częścią tych działań. W latach 2016–2022 miasto przeznaczyło na jego funkcjonowanie 1,9 mln zł.

Co o swojej działalności mówią organizacje pozarządowe, dla których COP przy ul. Wita Stwosza 7 będzie nowym domem można dowiedzieć się z filmu: https://www.youtube.com/watch?v=a_eyPsbr5P4

Nowa siedziba MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach zmienił swoją siedzibę z ul. Jagiellońskiej 17 na cztery piętra w budynku przy ul. Wita Stwosza 7. W przestrzeni zajmowanej przez Ośrodek zaadoptowano 95 pomieszczeń na pomieszczenia biurowe. 170 pracowników MOPS Katowice zmieniło dotychczasowe miejsce pracy z pięciu różnych lokalizacji (m.in. z ul. Jagiellońskiej 17, ul. Francuskiej 70, ul. Wojewódzkiej 23) przy czym bez zmian pozostają lokalizacje Terenowych Punktów Pomocy Społecznej MOPS w dzielnicach.

– Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach zyskał dziś nową siedzibę, można powiedzieć – nową twarz. W pomaganiu drugiemu człowiekowi ważne jest, by oprócz wartości merytorycznych, zadbać też o wymiar zewnętrzny tej pomocy – mówi Anna Trepka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. – Aby pomagać skutecznie, musimy też zadbać o warunki, w jakich tę pomoc niesiemy. Jestem przekonana, że nowa, duża, przestronna i co ważne dostępna dla każdego, siedziba katowickiego MOPS-u, będzie ważnym elementem skutecznej pomocy tym mieszkańcom, którzy jej potrzebują i szukają – dodaje dyrektor.

Budynek jest wyposażony w wiele udogodnień dla osób ze specjalnymi potrzebami, podnoszących komfort korzystania z usług Ośrodka, w tym osób z niepełnosprawnościami ruchowymi m.in. w nowoczesną windę, szerokie korytarze i ergonomiczne pomieszczenia oraz wejście dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Na I piętrze budynku znajdują się biura pierwszego kontaktu. W tym miejscu znajduje się również Ośrodek Interwencji Kryzysowej, dzięki czemu osoby doświadczające kryzysu lub przemocy będą miały łatwiejszy dostęp do profesjonalnej pomocy. W obiekcie znajdują się m.in. defibrylator AED czy pomieszczenie dla matki z dzieckiem wyposażone w przewijak dla niemowląt.

Fot. Sławomir Rybok

W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców wydzielone zostały stanowiska obsługi klienta stwarzające bardziej intymne i komfortowe warunki do rozmowy i załatwiania spraw. Pomieszczenia biurowe wyposażone są w sprzęt i meble niezbędne do indywidualnej obsługi mieszkańców, pracy grupowej – w tym prowadzenia szkoleń, zebrań zespołów. Wydzielono też wygodne i przestronne pokoje do konsultacji.

Budynek jest wyposażony w odpowiednie instalacje wentylacyjne oraz energooszczędne i funkcjonalne oświetlenie. Poprzez montaż instalacji wodnej z hydrantami oraz systemu sygnalizacji pożarowej (klapy dymowe, zabudowa klatki schodowej, sygnalizacja optyczno-akustyczna) zwiększono również poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Informacje techniczne:

  • Obiekt przy ul. Wita Stwosza 7 ma łączną powierzchnię wynoszącą 4.826,90 m2, czyli równą ponad połowie pełnowymiarowego boiska piłkarskiego;

  • 80% powierzchni obiektu zajmowana jest przez MOPS,

  • Pozostałą część zajmuje Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Cafe-Bar, do którego jest osobne wejście to,

  • W ramach modernizacji budynku zamontowano sieć teleinformatyczną o łącznej długości okablowania wynoszącej 100 080 m.

Współpraca z NGO:

  • W 2010 r. Katowice utworzyły Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości – ul. Młyńska 5,

  • 1 marca 2015 r. Marcin Krupa, prezydent Katowic powołał Agnieszkę Lis na Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych.

  • W drugiej połowie 2015 r. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości zmienił formułę działania na Centrum Organizacji Pozarządowych, dla którego siedzibą od 2016 roku stał się budynek przy ul. Kopernika 14,

  • W 2022 r. Katowice przeznaczyły prawie 52 mln zł na realizację współpracy z organizacjami pozarządowymi, za co zrealizowanych zostało ponad 500 różnego rodzaju projektów,

  • Zaplanowane w tym zakresie wydatki na rok 2023, to blisko 56,5 mln zł,

  • Aktualnie w Katowicach działa 1769 organizacji pozarządowych.