Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Fortum przekazało miastu kompleks Elektrociepłowni Zabrze

Autor: w dniu 2022-12-06

Historyczny budynek Elektrociepłowni Zabrze, należący dotąd do Fortum, został przekazany miastu. Podpisanie stosownych dokumentów nastąpiło w dniu 125 rocznicy powstania obiektu.

W zakres przekazywanych nieruchomości wchodzi między innymi kilkanaście działek o łącznej powierzchni ponad 5 ha oraz 18 budynków poprodukcyjnych dawnej Elektrociepłowni, w skład których wchodzą m.in. budynek główny dyrekcji, budynek kotłowni, budynek maszynowni, budynek rozdzielni 6 kV, budynek warsztatu mechanicznego, czy budynek klubu, świetlicy i portierni.

– Budynek dawnej Elektrociepłowni Zabrze, wybudowany w 1897 roku, przedstawia dużą wartość historyczną. Po uruchomieniu nowoczesnej elektrociepłowni dawny obiekt nie jest wykorzystywany do celów produkcyjnych i przeszedł na zasłużoną emeryturę – mówi Piotr Górnik, prezes Fortum w Polsce.

– Dlatego też dziś przekazujemy Miastu te cenne nieruchomości stanowiące ważne elementy dziedzictwa przemysłowego Górnego Śląska. Jestem przekonany, że Miasto Zabrze, które postrzegamy jako lidera w pielęgnowaniu dziedzictwa przemysłowego, w pełni wykorzysta ich potencjał tak, aby jak najlepiej służyły lokalnej społeczności – dodaje Górnik

Kubatura obiektów znajdujących się na przekazywanych terenach przekracza 220 tys. m³ i jest porównywalna z kubaturą Zamku w Malborku (250 tys. m3). Wartość transakcji jest symboliczna i wynosi 100 złotych. W obrębie przekazywanego terenu zlokalizowane są obiekty posiadające wartość historyczną, które mogą zostać wykorzystane w celach kulturalno-edukacyjnych.

– Z myślą o mieszkańcach Zabrza zrewitalizowaliśmy już wiele przestrzeni poprzemysłowych. To m.in wieża ciśnień czy strefa "Carnall", gdzie odbywa się wiele wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Dziś przejmujemy własność budynku zabytkowej elektrociepłowni, który śmiało można nazwać industrialną katedrą. To pierwszy krok w celu rewitalizacji tego pięknego obiektu – mówi Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Zabrza.

W 2018 roku, po ponad trzech latach od ogłoszenia decyzji inwestycyjnej Fortum w Zabrzu uroczyście otworzyło Elektrociepłownię wielopaliwową, która stała się nowym energetycznym sercem miasta. Uruchomiona jednostka to niskoemisyjne źródło energii dla mieszkańców Zabrza i Bytomia. Dzięki inwestycji, emisja pyłów spadła ponad jedenastokrotnie, emisja dwutlenku siarki ponad siedmiokrotnie, a tlenku azotu blisko trzykrotnie.