Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Jest wyzwanie! 770 kilometrów na 770 urodziny miasta!

Autor: w dniu 2024-01-12

W tym roku Bytom obchodzi 770 urodziny. Z okazji wyjątkowego jubileuszu Ośrodek Sportu i Rekreacji organizuje akcję "770 km dla Bytomia", w której uczestnicy będą pokonywać wspomniany dystans, mając do wyboru bieg lub chód, jazdę na rowerze oraz pływanie. Akcja rozpocznie się 15 stycznia a zakończy 30 kwietnia.

W biegu/chodzie oraz w przypadku jazdy na rowerze każdy uczestnik podejmie, jak informuje miasto, próbę pokonania dystansu 770 kilometrów na terenie Bytomia, w wybranej przez siebie formie aktywności, mając prawo wyboru miejsca startu, przebiegu trasy oraz stopnia trudności, dostosowanego do swoich możliwości.

Warunkiem ukończenia akcji jest udokumentowanie swojej aktywności w wybranej przez siebie aplikacji, poprzez osobistą wizytę w siedzibie OSiR w Bytomiu, przy ul. Parkowej 1, potwierdzając pokonany dystans 770 km pracownikowi Sekcji Organizacji Imprez. W przypadku rywalizacji biegu/chodu wygra osoba, która jako pierwsza ukończy dystans 770 km, podobnie w przypadku jazdy na rowerze. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.osir.bytom.pl oraz na profilu Facebook OSiR.

W pływaniu zadaniem uczestników będzie wspólne pokonanie dystansu 770 kilometrów. Akcja będzie przeprowadzana w czasie ogólnodostępnych godzin na Pływalni Krytej przy ul. Parkowej 1. Każda osoba odwiedzająca pływalnię, która wykupiła bilet, ma prawo zgłosić ratownikowi przepłynięty w danym dniu dystans (tym samym włącza się do akcji). Ratownik umieszcza dane osoby oraz pokonany dystans na specjalnej liście uczestników, która będzie aktualizowana w każdy poniedziałek nowego tygodnia. Przez cały czas trwania akcji sumuje się przepłynięty dystans zbiorowo oraz każdego uczestnika indywidualnie. Każdy zawodnik sam liczy przepłynięty dystans, a wychodząc z wody zgłasza sumę dyżurującemu ratownikowi. Bieżące wyniki będą zamieszczane na stronie internetowej www.osir.bytom.pl oraz na profilu Facebook oraz aktualizowane w każdy poniedziałek. Wszyscy zawodnicy, którzy wezmą udział w pływackim wyzwaniu, otrzymają pamiątkowy dyplom z informacją o pokonanym dystansie.

Najlepsi otrzymają nagrody 3 maja podczas finału 16. Biegu Konstytucji 3 maja w Parku Miejskim.

Warto zapoznać się z kluczowymi dokumentami, które koniecznie należy wypełnić i znać ich treść: szczegółowy regulamin akcji, deklaracja zgody rodziców, karta zgłoszeniowa oraz oświadczenie zawodnika.