Teraz gramy:

Title

Artist
Background

KATO4U – nowa przestrzeń dla nastolatków w Katowicach

Autor: w dniu 2024-06-05

KATO4U to miejsce, w którym nastolatkowie, przy wsparciu dorosłych, mogą spędzać czas tak, jak chcą. Przestrzenie tego typu powstały w dwóch katowickich placówkach oświatowych. Prezydent Marcin Krupa podkreśla, że szkoły powinny być miejscami służącymi nie tylko kształceniu, ale także rozwijaniu talentów i relaksowi.

Bezpieczne relacje rówieśnicze, przynależność do grupy, integracja wokół wspólnych wartości, są – jak podkreśla katowicki magistrat – ważnymi czynnikami chroniącymi przed zaburzeniami zdrowia psychicznego i uzależnieniami. Tworzenie miejsc przyjaznych dzieciom i młodzieży, dających możliwość spotkania, wymiany myśli, budowania poczucia sprawczości, wspólnego działania, podejmowania inicjatyw na rzecz swojej społeczności i kreowania przyszłości, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodych, którzy chcą, by ich potrzeby były zauważane.

– To projekt, o który Młodzieżowa Rada Miasta prosiła prezydenta Katowic. To miejsce spotkań, w którym młodzi ludzie będą mogli być ze sobą. Dorosły będzie tu w roli asystenta, osoby współtowarzyszącej, to młodzi będą tworzyli to miejsce. To ich zadanie. Dzięki współpracy z UNICEF-em możemy zagwarantować funkcjonowanie tego miejsca przez kolejny rok – tłumaczyła w trakcie otwarcia Grażyna Burek, zastępczyni naczelnika wydziału edukacji i sportu Urzędu Miasta Katowice.

Fot. S. Rybok

Przedstawicielka UNICEF podkreśliła, że Katowice podejmowały dotąd kroki na rzecz integracji młodych ludzi, ale oficjalnie otwarte wczoraj miejsce jest kolejnym, ważnym krokiem.

– Nasza współpraca z Katowicami polega na wsparciu systemowym. To jest coś, z czego inne miasta mogą czerpać. Jesteśmy pod wrażeniem tego, w jaki sposób Katowice integrują dzieci, które przyjechały tutaj w związku z wojną i muszą odnaleźć się w nowej szkole, zapoznać się z nowym językiem i z nowymi kolegami. Te dzieci mają szansę tutaj rozkwitnąć – podkreśla Agnieszka Perla Pospiszyl, specjalistka ds. mediów w biurze UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce.

Tak zwane Youth Space'y to miejsca, w których nastolatkowie, przy wsparciu dorosłych mogą spędzać czas tak jak chcą, realizować własne pomysły, pasje, inicjatywy, współkreując i współzarządzając powierzoną im przestrzenią. Takim aktywnościom mają służyć strefy młodzieżowe ,,KATO4U", uruchomione przy dwóch placówkach oświatowych, tj. Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 24 oraz VII Liceum Ogólnokształcącym im. Harcerzy Obrońców Katowic.

– Mamy wydarzenia cykliczne, takie jak wieczory filmowe, zapraszamy młode kapele, robimy spotkania i warsztaty. Mamy też eventy jednorazowe. Jeśli ktoś ma zapotrzebowanie lub pomysł na jakieś działania wystarczy, że zgłosi to do nas – zachęca Szymon Sidło, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Katowice.

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) wspomaga, jak przypominają przedstawiciele magistratu, miasto w zakresie integracji społeczności polsko-ukraińskiej. Program wsparcia oparty jest na sześciu filarach – ochrona dziecka, zdrowie, higiena i żywienie, edukacja, rozwój i partycypacja młodzieży, polityka społeczna i rozwój wczesnodziecięcy.