Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Katowice chcą rozwijać kontakty polsko-ukraińskie

Autor: w dniu 2023-07-17

Katowice współpracują z ukraińskimi miastami. Chcą zacieśniać współpracę i zagadnienie to zostanie niebawem omówione. 

Podczas najbliższej sesji Rady Miasta Katowice ma zostać przedstawiony projekt uchwały umożliwiającej podpisanie umowy o partnerstwie z miastem Lwów.

Miasta partnerskie to forma współpracy pomiędzy miejscowościami z różnych krajów. W Katowicach partnerstwo miast postrzegane jest jako platforma nawiązywania i pielęgnowania ważnych międzynarodowych kontaktów. To przekłada się np. na wymianę uczniów pomiędzy szkołami z miast partnerskich czy realizację wspólnych przedsięwzięć kulturalnych i sportowych. Miasto Katowice nawiązało dobre relacje z Lwowem i Buczą. To ukraińskie miasta, które ze względu na trwający konflikt uzyskały wsparcie ze strony miasta Katowice.

Relacje z Lwowem jednak rozpoczęliśmy dużo wcześniej. Już w 2019 roku podpisaliśmy list intencyjny w sprawie naszej współpracy. Pandemia, a później wojna na Ukrainie wpłynęły na termin oficjalnego nawiązania naszego partnerstwa, dlatego liczę, że Rada Miasta podejmie przygotowaną przez służby miejskie uchwałę dotyczącą współpracy partnerskiej z Lwowem, co znajdzie odzwierciedlenie w opracowanej później umowie oraz realnych działaniach, zwłaszcza w dziedzinach kultury, nauki oraz nowych technologii – dodaje prezydent Katowic Marcin Krupa.

Jak wygląda współpraca Katowic ze Lwowem ?

Przyjęcie uchwały przez radnych jest kolejnym krokiem w zakresie nawiązania partnerstwa Katowic i Lwowa. Umożliwi ono podpisanie umowy o partnerstwie, które zaplanowane jest podczas uroczystej sesji Rady Miasta we wrześniu. List intencyjny w sprawie ustanowienia współpracy między miastami Lwów i Katowice został podpisany 3 lipca 2019 r. Ze strony polskiej udział w tym wydarzeniu wziął prezydent Katowic – Marcin Krupa, a stronę ukraińską w imieniu mera Lwowa reprezentowała Tetyana Khabibrakhmanova, dyrektor Departamentu Polityki Informacyjnej oraz Stosunków Zewnętrznych. To efekt wcześniejszych, licznych inicjatyw podejmowanych m.in. przez Katowicki Klub Miłośników Historii i Kultury Lwowa oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Katowice. Przykładem współpracy z Lwowem były obchody 100-lecia urodzin Stanisława Lema. Lwów – miasto UNESCO w dziedzinie literatury – zorganizował szereg wydarzeń kulturalnych, wśród których nie zabrakło wspólnego projektu z miastem UNESCO w dziedzinie muzyki – Katowicami. Niestety, inny poziom współpracy pomiędzy miastami przyniósł rok 2022 i rosyjska militarna agresja wobec Ukrainy. W Katowicach pomoc uciekającym przed wojną sąsiadom udzielana była od pierwszych dni jej trwania. Od początku zabezpieczane były niezbędne potrzeby w zakresie przyjęcia osób przybywających do Katowic. Jednym z podstawowych zadań była organizacja punktu powitalnego dla uchodźców, który na początku funkcjonował w Punkcie Informacyjnym dla Cudzoziemców prowadzonym przez Fundację In Corpore przy ul. Młyńskiej 5, następnie został zlokalizowany na terenie Międzynarodowego Dworca Autobusowego przy ul. Sądowej 5 w Katowicach. Skala pomocy w Katowicach była ogromna dzięki zaangażowaniu tysięcy ludzi dobrej woli. Na początku marca 2022 władze Katowic zorganizowały konwój humanitarny. Prezydent Katowic Marcin Krupa wyjechał wraz z przedsiębiorcami-ochotnikami do Lwowa, gdzie spotkał się m.in. z merem Andrijem Sadowym. Była to okazja do przekazania darów, które zebrali dla obywateli Ukrainy mieszkańcy Katowic. W kilku busach znalazły się najpotrzebniejsze rzeczy, takie jak żywność, środki higieniczne, apteczki oraz artykuły dla dzieci.

Opracował: Filip Sajdak