Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Koleje Śląskie podejmują działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych

Autor: w dniu 2023-04-05

Działania Kolei Śląskich w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Jakie kroki podejmuje spółka w tym zakresie?

Co do tego, jak ważną kwestią jest bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Zdarza się, że z doniesień medialnych dowiadujemy się o kolejnych wypadkach, które wynikają np. z nieprawidłowych zachowań kierowców na tychże przejazdach. Aby zminimalizować ryzyko niepożądanych zdarzeń w tym obszarze transportu, konieczna jest współpraca wielu podmiotów. Istotną rolę odgrywa w tym miejscu edukacja i informowanie poszczególnych grup społecznych.

Odnosząc się do powyższych działań Koleje Śląskie opracowały oraz rozdystrybuowały karty przejazdów kolejowo-drogowych, których celem jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa na tychże przejazdach.
Adresatami stworzonych kart były przede wszystkim lokalne komendy i komisariaty Policji, jednostki samorządu terytorialnego oraz Ośrodki Szkolenia Kierowców, których placówki zlokalizowane są w pobliżu opisanych przejazdów kolejowo-drogowych. Karty cieszą się dużym zainteresowaniem, a przedstawiciele Kolei Śląskich otrzymali już pierwsze odpowiedzi na temat podjętych działań wśród lokalnych społeczności, jak również prośby w zakresie rozszerzenia udostępnionych materiałów. Ogromnie cieszą przede wszystkim prośby współpracy przedstawicieli Policji m.in. w Pszczynie, Czechowicach-Dziedzicach czy Rybniku, którzy dostrzegając możliwości, jakie niesie za sobą propagowanie Kart, pragną przeprowadzić kampanie i eventy przypominające kierowcom o zasadach bezpiecznego przekraczania przejazdów kolejowo-drogowych. Mamy nadzieję, że współpraca okaże się owocna i przyniesie zmianę zachowań użytkowników ruchu drogowego, co pozytywnie wpłynie na jakość i bezpieczeństwo przewozów realizowanych przez Koleje Śląskie.

Gdzie odnotowano najwięcej zdarzeń?

Koleje Śląskie najwięcej incydentów z udziałem swoich pociągów odnotowały na przejeździe kolejowo-drogowym w Dąbrowie Górniczej zlokalizowanym w km 294,830 linii nr 1. Od początku 2021 r. do końca 2022 r. było to 16 zdarzeń. W latach 2021 – 2022 odnotowano 119 zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych. Od 2021 do końca I kwartału 2023 – 126 zdarzeń. Obejmują one głównie zdarzenia spowodowane przez kierowców i nieprawidłową obsługę urządzeń rogatkowych przez pracowników zarządcy infrastruktury odpowiedzialnych za zamykanie rogatek. Ze statystyk Kolei Śląskich wynika, że zdarzenia na przejazdach spowodowane nieprawidłowym zachowaniem kierowców, to około 84% wszystkich zdarzeń na przejazdach: 100 (w okresie 2021-2022) – 106 (2021 – I kwartał 2023). Najczęściej wjazd na przejazd w czasie nadawania sygnałów (czerwone migające światło) na sygnalizatorach, próby omijania rogatek czy wjazd na przejazd, gdy nie ma możliwości zjechania z niego. Jeśli chodzi o zdarzenia z udziałem kierowców na przejazdach kategorii B (automatyczne systemy, posiadają rogatki i sygnalizację świetlną) – na nich Koleje Śląskie odnotowują najwięcej zdarzeń: 82 (2021 – 2022) i 87 (2021 – I kwartał 2023). Wśród zdarzeń na przejazdach (2021-2022) z udziałem pojazdów drogowych i kierowców 6 skończyło się kolizją pociągu z samochodem/motocyklem (jeden przypadek). 5 z nich miało miejsce na przejazdach niewyposażonych w rogatki – pojazd drogowy wjechał bezpośrednio pod jadący pociąg.

Karty przejazdów kolejowo-drogowych zostały utworzone przez Koleje Śląskie dla 13 przejazdów, na których w latach 2021-2022 dochodziło do największej liczby zdarzeń kolejowych. Warto w tym miejscu podkreślić, że w nomenklaturze kolejowej zdarzenia kolejowego nie wolno utożsamiać z wypadkiem. Zdarzenia kolejowe dzielą się na 3 kategorie tj. poważne wypadki, wypadki i incydenty.

-Mamy nadzieję, że aktywność w tym obszarze wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Pamiętajmy, że nasza nieuwaga w tym obszarze może kosztować ludzkie życie i tragedię wielu osób – informują przedstawiciele Kolei Śląskich.

Artykuł powstał we współpracy z partnerem.