Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Kolejne budynki zostaną przyłączone do sieci ciepłowniczej

Autor: w dniu 2024-06-26

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bytomiu jak co roku w okresie letnim rozbudowuje sieć ciepłowniczą w Bytomiu i Radzionkowie. Prace już trwają, a w ich wyniku do sieci zostanie przyłączonych 13 budynków mieszkalnych w Bytomiu oraz jeden w Radzionkowie. Przewidziane są też poważne prace remontowe. Łączne nakłady inwestycyjne to ponad 7 mln zł.

W ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji, część przyłączeń jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Planowane nakłady inwestycyjne dotyczące nowych przyłączy osiągną 5 mln zł, przy czym 45 proc. tej kwoty to dofinansowanie pochodzące z WFOŚiGW, a jedno zadanie otrzyma dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – mówi Sławomir Kamiński, prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bytomiu.

Do sieci ciepłowniczej PEC Bytom podłączy kolejnych 13 budynków mieszkalnych w Bytomiu i jeden w Radzionkowie. W Bytomiu prace zaplanowano przy ul. Czarnieckiego 2, 4, 6, Cyryla i Metodego 40, 42, Strzelców Bytomskich 205, placu Klasztornym 4a, Katowickiej 23, Karola Miarki 23-27a, Wrocławskiej 44, 45, 46 oraz na działce 189/1 przy tej ulicy. Inwestycje przyłączeniowe obejmują przedszkola nr 8, 29 i 30, a także Ośrodek Interwencji Kryzysowej. W Radzionkowie do sieci zostanie przyłączony budynek przy ul. Pankiewicza 5. Dodatkowo, kontynuowane będą zadania z zeszłego roku – planowana jest m.in. zabudowa węzłów cieplnych przy ul. Sądowej 5, Racławickiej 2 w Bytomiu oraz Gajdasa 3 w Radzionkowie.

Wyjątkowym zadaniem będzie to polegające na zabudowie w Bobrku źródła ciepła opartego o OZE. Dzięki tej inwestycji pompa ciepła dostarczy ekologiczne ciepło do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Huty Julia 12b. W ramach tej inwestycji zainstalowana zostanie również instalacja fotowoltaiczna – mówi Sławomir Kamiński.

Przewidziane są też prace, które zapewnią niezawodność dostaw ciepła. W Bytomiu PEC planuje przebudowę sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz budowę sieci ciepłowniczej łączącej budynki przy ul. Wyzwolenia 2 i ul. Mochnackiego 1a. Przy ulicy Siemianowickiej 8 zmodernizowany zostanie węzeł cieplny. Ponadto, już wiosną, na kolejnych obiektach PEC zostały zainstalowane instalacje fotowoltaiczne wraz z punktami ładowania pojazdów elektrycznych.

PEC zajmie się również remontami sieci i zewnętrznych instalacji odbiorczych. Prace konserwacyjne będą prowadzone przy ul. Chorzowskiej 12, 12a, Chrobrego 5, 5a, 7, Stolarzowickiej 78a, Armii Krajowej 56, Łagiewnickiej i Wyzwolenia. Lokalizacja prowadzonych prac remontowych i inwestycyjnych pozwoli na zastosowanie kotłowni kontenerowych, dzięki którym utrzymany zostanie komfort dostaw ciepłej wody użytkowej, a przerwy ograniczone zostaną do minimum.

Foto i źródło: PEC Bytom