Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Kolejny akt oskarżenia w sprawie „mafii tytoniowej”

Autor: w dniu 2023-04-21

Do Sądu Okręgowego w Katowicach trafił akt oskarżenia przeciwko Maciejowi P. i innym 12 oskarżonym w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym handlem tytoniem.

Działalność grupy doprowadziła do uszczupleń z tytułu podatku akcyzowego na ponad 526 milionów złotych. Dotychczas prokurator skierował w tej sprawie 6 aktów oskarżenia przeciwko 49 osobom. Postępowanie było prowadzone wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji.

Zakres prokuratorskich zarzutów

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach zarzucił oskarżonym kierowanie oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienie szeregu przestępstw karnoskarbowych polegających na uchylaniu się od ujawnienia przedmiotu i podstaw opodatkowania oraz narażania podatku na uszczuplenie w związku z przywozem z zagranicy wyrobu akcyzowego w postaci suszu tytoniowego, bez jego uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy oraz nielegalnego obrotu i produkcji  suszu tytoniowego. To wszystko zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. Dwie osoby trafiły do tymczasowego aresztu. Wobec pozostałych oskarżonych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych i dozoru policji.

Fikcyjny tranzyt suszu tytoniowego

W toku śledztwa prokurator ustalił, że oskarżeni sprowadzali do Polski susz tytoniowy przy wykorzystaniu fikcyjnych podmiotów i dokumentów w postaci międzynarodowych listów przewozowych CMR. Zgodnie z tymi zaświadczeniami susz tytoniowy transportowany był tranzytem przez Polskę do innych europejskich krajów, podczas gdy faktycznie wprowadzany był do Polski, a następnie bez znaków akcyzy sprzedawany nieuprawnionym podmiotom.

Mechanizm działania grupy

W ramach śledztwa Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach utworzył międzynarodowy zespół śledczy JIT, w ramach którego władze Niemiec przekazały stronie polskiej materiały z czynności prowadzonych wobec szeregu podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na ich terenie. Dzięki tej współpracy prokurator ustalił, że oskarżeni w celu prania pieniędzy wykorzystywali podmioty gospodarcze zarejesrtowane na terenie Niemiec, Litwy i Bułgarii, które wcześniej zostały kupione przez członków zorganizowanej grupy przestępczej. Na rachunki bankowe tych podmiotów członkowie grupy przyjęli środki finansowe w łącznej wysokości ponad 3 milionów euro oraz ponad 650 tysięcy złotych. Następnie środki te transferowali do firm zlokalizowanych na terenie Mołdawii, Polski i Bułgarii, celem zakupu susz tytoniowego, sprowadzanego następnie do Polski.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że szacowana kwota uszczuplenia z tytułu podatku akcyzowego wynosi ponad 526 milionów złotych.