Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Kwalifikacja wojskowa w Piekarach Śląskich

Autor: w dniu 2023-03-31

Kwalifikacja wojskowa w Piekarach Śląskich będzie trwała w dniach 18-27 kwietnia. Podlegają jej mężczyźni z rocznika 2004 i starsi. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Miasta Piekary Śląskie jest Ośrodek Kultury Andaluzja przy ulicy Oświęcimskiej 45 w Piekarach Śląskich.

Urząd Miasta Piekary Śląskie informuje, że na podstawie  ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny na terenie Miasta Piekary Śląskie w dniach od 18 kwietnia do 27 kwietnia  2023 roku, przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa mężczyzn rocznika 2004 i starszych, którzy dotąd nie stawili się do kwalifikacji wojskowej oraz kobiet podlegających kwalifikacji wojskowej ze względu na posiadane wykształcenie.

Kwalifikacja wojskowa w Piekarach Śląskich. O czym warto wiedzieć?

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku są obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody. Obowiązek ten trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy dwudziesty czwarty rok życia. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej w roku 2023 zostaną wezwane do stawienia się przed Prezydentem Miasta, Powiatową Komisją Lekarską i Wojskowym Centrum Rekrutacji poprzez Obwieszczenie Wojewody Śląskiego oraz wezwanie imienne. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Miasta Piekary Śląskie jest Ośrodek Kultury Andaluzja przy ulicy Oświęcimskiej 45 w Piekarach Śląskich. Informacje na temat kwalifikacji wojskowej, terminu jej przeprowadzenia oraz adresu siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Piekary Śląskie będą zamieszczone między innymi: na stronie internetowej Urzędu Miasta Piekary Śląskie, poprzez Radio Piekary, na słupach ogłoszeniowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Szczegółowych informacji dotyczących organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej można uzyskać pod numerem telefonu 32 39 39 337 (do dnia 17 kwietnia br.) w Wydziale Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Piekary Śląskie (pokój 111) oraz pod nr telefonu 32 284 56 20 (od 18 kwietnia do 27 kwietnia br.) w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Miasta Piekary Śląskie.